افزایش ۱۲ درصدی رشد بخش ساختمان

افزایش ۱۲ درصدی رشد بخش ساختمان

http://www.bananews.ir/بر اساس گزارش تحولات اقتصادی ایران در سال گذشته بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی مربوط به بخش معدن و کمترین رشد مربوط به بخش خدمات عمومی بوده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این گزارش نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی در بخش معدن ۱۰٫۱ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات عمومی منفی ۰٫۶ درصد در سال گذشته بوده است. بر این اساس رشد بخش صنعت نیز عدد بالای ۱۰ درصد را تجربه کرده است.

همچنین رشد اقتصادی در بخش صنعت در سال گذشته حدود دو برابر سال ۱۳۸۸ بوده است. در بخش ساختمان جهش قابل توجهی در سال گذشته نسبت به سال قبل آن رخ داده است به طوری که این عدد از منفی ۴٫۹ به مثبت ۷٫۳ درصد رسیده است.

در بخش خدمات موسسات پولی و مالی افت قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دیده شده به طوری که این عدد از ۱۷٫۲ درصد در سال ۸۸ به ۸٫۴ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. همچنین در گروه کشاورزی طی سال ۸۸ تا ۸۹ کاهش بیش از پنج درصدی در رشد اقتصادی مشاهده شده است.

در سال ۸۸ نیز نسبت به سال قبل آن تفاوت‌های قابل توجهی در رشد اقتصادی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال رشد اقتصادی منفی ۱۱٫۸ درصدی گروه کشاورزی در سال ۸۷ به مثبت ۱۳٫۵ درصد در سال ۸۸ رسیده است. از سوی دیگر در گروه نفت رشد اقتصادی منفی دو درصد با حدود دو برابر شدن به منفی ۳٫۹ درصد در سال ۸۸ افزایش یافته است، در حالی که این رقم در سال ۸۹ به مثبت ۱٫۹ درصد رسیده است.

رشد اقتصادی بخش معدن از ۱۱٫۱ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۰٫۱ درصد در سال بعد کاهش یافته و به طور بی سابقه‌ای سقوط کرده است. رونق بخش ساختمان در سال ۸۸ به طور قابل توجهی کاهش یافته تا حدی که رشد ۱۷٫۳ درصدی سال ۸۷ در این بخش به منفی ۴٫۹ درصد در سال ۸۸ رسیده است.

 

 

    نظرات