مجموعه مقالات پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران با بیش از ۴۷۰ مقاله منتشر شد

مجموعه مقالات پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران با بیش از ۴۷۰ مقاله منتشر شد

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایراندر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در روزهای ۲۳ و ۲۴ آذر ۱۳۹۰ توسط انجمن زمین شناسی، در دانشگاه تربیت معلم تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۴۷۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۷۴۸ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است مجموعه مقالات کنفرانسهای گذشته به شرح زیر نیز از طریق پایگاه استنادی مقالات کنفرانسی کشور قابل مشاهده می باشد:

لیست مقالات منتشر شده در پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایرانبه شرح زیر می باشد:

ارزیابی میزان و توزیع مکانی تغذیه در آبخوان های کارستی تاقدیس کوه سفید با استفاده ازGISوسنجش ازدور
ارزیابی روش آزمون تک چاهی جهت تعیین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان
بررسی آسیب پذیری زیست محیطی آب زیر زمینی دشت برتش دهلران با استفاده از مدل DRASTIC
بررسی نقش لرز هخیزی و عوامل تکتونیکی در تخریب اسکری نهای چا ههای آب دشت شبستر آذربایجان شرقی
بررسی اثرات نوسانات پیزومتریک بر انتقال آلودگی در یک محیط متخلخل به وسیله روش عددی Differential Quadrature
بررسی ارتباط ژئوشیمیایی بین لیتولوژی حوضه آبریز کارستی سد کارده و آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد)
بررسی ارتباط هیدرولیکی بین آبخوان های کارستی و آبرفتی دشت حسن آباد، کرمانشاه
بررسی خشکسالی هیدروژئولوژیکی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI)
بررسی سه بعدی توزیع پولوم آلودگی در زون غیر اشباع با روش ژئوالکتریک
بررسی عوامل موثر بر خشکشدن تالاب ارژن
بررسی هیدروشیمیایی چشمههای منطقه مسجد سلیمان و لالی در شمال شرق استان خوزستان
به کارگیری تکنیک های RSو GIS جهت شناسایی عرصه های مستعد تغذیه مصنوعی آبخوان (مطالعه موردی دشت مشهد)
بهینه سازی شبکه پایش کیفی آلودگی منابع آب زیرزمینی در دشت دزفول – اندیمشک با استفاده از تکنیک زمین آمار و GIS
پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (ANN)
تاثیر تکتونیک و چینه شناسی در جهت یابی جریان آب زیرزمینی در حوضه آبگیر چشمه علی دامغان
تعیین حوضه آبگیر چشمه گراب با استفاده از مطالعات زمین شناسی، هیدروژئولوژیکی و بیلان
تعیین منشاء شوری در آبخوانهای کارستی و آبرفتی منطقه کنارسیاه استان فارس به روشهای هیدروشیمیایی و ایزوتوپی
روش جدید محاسبه متوسط زمان ماندگاری آب زیرزمینی با استفاده از منحنی فرود چشمه های کارستی
محاسبه دبی بحرانی و عمق نصب پمپ در چاه های زه کشی معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر
منطقه بندی پتانسیل تغذیه آب زیرزمینی در حوضه کارستی تاقدیس گر و برم- فیروز با استفاده از GIS
نقش مدل مفهومی در روند مدلسازی و مدیریت آبخوانها
نگرشی بر تخمین ضریب ذخیره از طریق آزمون برگشت
ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان - جونقان نسبت به آلودگی بااستفاده ازشاخص DRASTIC درمحیط GIS
ارزیابی اثرات سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آبهای زیرزمینی دشت ایوان، ایلام
ارزیابی امکان توسعه بهره برداری از منابع آب موجود در آبخوان دشت کیار با استفاده از مدل مادفلو و محاسبه بیلان
ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت فسا با استفاده از مدل دراستیک در سیستم اطلاعات جغرافیایی
ارزیابی پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز با استفاده ازکدکامپیوتری MODFLOW
ارزیابی پارامترهای هیدرودینامیکی و بیلان آبی مینودشت با استفاده از کدکامپیوتری GMS 6.5
ارزیابی تأثیر خشکسالی بر افت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت فسا)
ارزیابی تحولات هیدروژئوشیمیایی دشت تربت حیدریه
ارزیابی غلظت فلزات در آبهای زیر زمینی شهرستان رفسنجان، استان کرمان
ارزیابی قابلیت انتقال آبخوان دشت بجنورد با استفاده از داده های سونداژ الکتریکی
ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی سازندهای فیلیتی غرب مشهد جهت سنجش پارامترهای هیدروژئوشیمیایی و آلودگی آنها به فلزات سنگین
ارزیابی نقش عوامل زمین شناسی و فعالیتهای کشاورزی در تعیین کیفیت آبهای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران
استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز خاش)
برآورد میزان تغذیه در آبخوانهای کارستی شرق زاگرس
بررسى نقش گسلهای فعال جنوب ارتفاعات بزقوش در شکل گیری و توسعه آبخوان دشت ترکمنچای
بررسى نوسانات سطح آب زیرزمینى و تأثیر احتمالى آن در کیفیت آب زیرزمینى دشت کردکندی
بررسی اثرات سیلاب های طبیعی و مصنوعی رهاسازی از سد امیرکبیر بر تغذیه آبخوان دشت شهریار
بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران به کمک شاخص SINTACS
بررسی پتانسیل گسترش کارست با استفاده از مطالعات ساختاری و داده های میکروگرانی سنجی (مطالعه موردی منطقه سبزکوه باختر ایران)
بررسی روشهای مختلف میانیابی دادههای پیزومتری در مطالعات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت لنجانات)
بررسی اجمالی نقش تأمین آب در فرونشست دشت تهران
بررسی ارتباط توزیع فلزات سنگین در آب زیرزمینی و نقش دگرسانی توده گرانیتوئیدی اهر بر آنها
بررسی ارتباط هیدرولیکی رودخانههای تلخ و اعلا با آبخوان دشت میداود- دالون با تلفیق دو روش دادههای سطح ایستابی و دادههای هیدروشیمی
بررسی تاثیرات کیفی آب زیر زمینی دشت گناباد با استفاده از تحلیل عاملی و دیاگرام های ترکیبی
بررسی روند کیفی تغییرات آب زیر زمینی در دشت خورموج
بررسی گسترش عوارض کارستی در منطقه کوههای شتری (شرق ایران)
بررسی مرکز ثقل زمانی بارش سالیانه در جنوب ایران
بررسی منشأ شوری منابع آب زیرزمینی دشت باغه
بررسی مهمترین پارامترهای هیدروشیمی آب زیرزمینی دشت گرگان در سال ۱۳۸۹
بررسی هیدروژئوشیمی آبخوان دشت زنجان در استان زنجان
بررسی هیدروژئولوژیکی دشت شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری
بررسی هیدروشیمی منابع آبمنطقه کارستی ابولفارس
بررسی وضعیت تخلخل و فرآیند کارستی شدن در نهشته های یال جنوبی تاقدیس خورموج بوشهر
بررسی ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی دشت ایوان و پهنه بندی کیفیت آب آن برای مصارف مختلف
بکارگیری روش نوین الکترومغناطیس در بررسی امکان تغذیه واداری آبخوانهای ساحلی
تحلیل کیفیت و تناسب استفاده آبیاری از آب زیرزمینی دشت دهدشت -چرام
تحلیل پارامترهای کیفی آب رودخانه جاجرود بوسیله تکنیک آماری سری زمانی چند متغیره
تعیین محل های مناسب جهت تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از آنالیز سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
تعیین مساحت حوضه آبریز چشمههای کارستی انتخابی با استفاده از درصد نفوذ (مطالعه موردی اقلید فارس)
تعیین میزان تخلیه مجاز از دشت بوشکان بر اساس مدل سازی آب زیرزمینی توسط GMS
روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی در دشت گرگان شمال ایران
روند متفاوت تغییرات هدایت الکتریکی در شرق و غرب دشت تسوج
شبیه سازی عددی انتقال و رفتار BTEX آزاد شده از شش توده LNAPL دریک آبخوان آبرفتی
ضرورت و پتانسیل اجرای طرح های تغذیه مصنوعی در مخرو طافکنه کرج (لزوم اجرا، شرایط لازم و پتانسیل منطقه)
عوامل کنترل کننده هیدروشیمی دریاچه مهارلو
مکان یابی محل مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی به کمک GIS مطالعه موردی دشت کبودرآهنگ
بررسی فرآیند های هیدروشیمیایی آب زیرزمینی دشت الباجی با استفاده از مدلسازی هیدروشیمیایی
ارزیابی کیفیت آبهای زیر زمینی منطقه معدنی چشمه حافظ در ارتباط با سنگشناسی، کانهزایی و دگرسانی
آبهای فسیلی ذخایر استراتژیک جهان
الگوی توزیع فرامینیفرهای بنتیک و بررسی رخداد هیپرترمالی در مرز ایپرزین -لوتتین در برش یاقل ، غرب حوضه کپه داغ
آنالیزبیوفابریک نومولیت ها در آهکهای ائوسن زیرین ناحیه هریش (غرب بیرجند)
بازسازی محیط تشکیل سازند دلیچای در برش کنز، شمال شرق سمنان، بر اساس داده های پالینولوژیکی
بایواستراتیگرافی و تعیین مرز سازند سروک و بخش زیرین سازند ایلام در میدان های نفتی مارون و آب تیمور
بررسی جلبک های آهکی سازند تاربور به منظور درک بهتری از شرایط دیرینه محیطی آنها در ناحیه سمیرم (جنوب غرب اصفهان)
بررسی فراوانی فلور رتین-ژوراسیک میانی ممبر قدیر و سازند هجدک در منطقه طبس و تکمیل دو نقشه پراکنش فلور وخرمیف
تعیین زون های زیستی سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه
چینه نگاری سکانسی بخش های ۱ تا ۳ سازند میلا در خاور البرز مرکزی
زیست چینه نگاری روزنبران سازند داریان در ناحیه نورآباد فارس
زیست چینه نگاری سازند سروک در برش تنگ چنارباشی بر مبنای روزن بران پلانکتونیک
زیست چینه نگاری گذر ائوسن پیشین – میانی در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ
سنگچینهنگاری و زیستچینهنگاری مرز کرتاسه - ترشیاری در برش چینه- شناسی شوشود (شمال بیرجند)
نانواستراتیگرافی بخش بالایی سازند گورپی و بخش ابتدایی سازند پابده (شیل ارغوانی) در برش شیخ مکان (یال شمال شرق کبیرکوه)
معرفی روزنبران اندوتیریدی کربنیفر پیشین سازند ایلانقره در برش چینه شناسی ایلانلو واقع در شمال قرهضیاءالدین
اثرفسیلها در سازند آیتامیر: اشاره ای بر رفتارشناسی، تافونومی ایکنوفاسیسها و دیرین زیستشناسی
اولین گزارش از آمونیت های کرتاسه زیرین در برش بافق (شرق یزد)
اولین گزارش از بازوپایان کرتاسه میانی در برش استخروئیه (غرب کرمان)
اولین گزارش از گاستروپودهای آپتین پسین - سنومانین پیشین منطقه باغین کرمان
اولین مطالعه جلبک های آهکی نهشته های کرتاسه پایینی منطقه امان آباد، جنوب مشهد
بازسازی محیط رسوبی سازند تاربور در ناحیه سمیرم (جنوب غرب اصفهان) با استفاده از محتوای فسیلی
بررسی ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند قم در ناحیه بیجگان (شمال شرق دلیجان)
بررسی و مقایسه امفالوسیکلوس های سازند تاربور در ناحیه سمیرم (جنوب غرب اصفهان) با داده های مورفومتریک از این جنس در تتیس
بیواستراتیگرافی فرامینی فرهای کوچک سازند چیلی (از گروه خان) شرق ایران مرکزی، بلوک کلمرد ،برش راهدار
بیوستراتیگرافی و تعیین سن سازند نایبند در منطقه پروده، طبس بر مبنای ماکروفسیل های گیاهی
پالئواکولوژی سازند آبدراز در برش پادها بر مبنای استراکود (حوضه کپه داغ )
تعیین سن سازند آسماری و قاعده سازند رازک در برش تنگ سرخ (جنوب مرکزی زاگرس مرتفع) بر اساس روزن داران کف زی و مقایسه زمانی با دو برش در فارس داخلی و شمال فروافتادگی دزفول
ریز زیست چینه نگاری سازند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان در جنوب غرب استان لرستان
ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در ناحیه طاقدیس نیل (شمال شرق دهدشت)
زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه نهشته های کرتاسه زیرین در کوه جوپار (جنوب کرمان)
سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازندهای آسماری و رازک، در جنوب غرب کوه تامر
مطالعه آمونیت های قاعده سازند سرچشمه در برش پیغو واقع در جنوب بجنورد، غرب حوضه رسوبی کپه داغ
مطالعه زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند سروک درمیدان نفتی اهواز چاه AZ354
مطالعه میکروفاسیس ها و محیط رسوبگذاری سنگ های پرمین در برش حوض دوراه
معرفی روزنبران سازند نسن و اهمیت چینه شناسی آنها در برش الییالتا
معرفی روزن بران سازند قم دربرش آق چای،جنوب غرب قرضیاالدین
معیارهای تشخیص اثرفسیلهای گوردیا، هلمنتوپسیس و هلمنتودچنایس در نهشتههای رسوبی ایران
میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند گرو در تاقدیسهای دایار و نفت، در شمال زون لرستان
میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه در برش پهنه کوه خاور اراک
پترولوژی و ژئوشیمی سن گهای نفوذی اندیس مس پورفیری گروه، جنوب کرمان
پانزدهمین همایش انجمن زیست شناسی ایران مطالعه کانی شناسی ،زمین شیمی وتعیین ژنزاحتمالی کانسارخاکنسوزدورک شاهپوری (جنوب غرب شهرکرد)
ارزیابی میزان ذخیره معدن مس علی آباد یزد به روش های کلاسیک مقاطع، کریجینگ مقاطع و کریجینگ بلوکی و مقایسه نتایج آنها
استفاده از آنالیز طیفی روی دادههای اَستر برای نقشهبرداری آلتراسیون- های رسی و اکسید آهن در منطقه لاهرود
بررسی پترولوژی، سن سنجی اورانیم -سرب و سیالات درگیر سنگ میزبان و رگه های طلا دار کانسار مس - طلای حسن آباد
بررسی شرایط فیزیکوشیمایی ته نشست طلا در ذخیره باروت آغاجی، غرب زنجان، با مطالعه میانبارهای سیال
تحلیل آماری دادههای مغناطیسی وIP/RS به منظور تفکیک زونهای حاوی ماده معدنی از باطله در کانسار مس درهزرشک
ترکیب ایزوتوپی سرب کانسار آهن گل گهر (سیرجان)
تکامل سیال دگرگونی -گرمابی با استفاده از شواهد دمافشارسنجی و ایزوتوپ های پایدار درکانسار مس بوانات، زون سنندج -سیرجان
تلفیق داده های اکتشافی در محیط GIS با استفاده از روش AHP مطالعه موردی زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ورچه
رخساره های کانه دار کانسار سولفید توده ای مس (روی) نوده، جنوب باختر سبزوار
شناسایی نواحی حاوی فلز مس با استفاده از تصاویر هایپریون
کاربردهای فلززایی و اکتشافی دادههای ایزوتوپی رنیوم (Re) و اُسمیوم (Os) در کانسارهای مس پورفیری کرمان
کانیشناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و کانیسازی کمربند جنوب سبزوار با رویکردی بر اکتشاف مسپورفیری
مطالعه شرایط فیزیکوشیمیایی شکل گیری اسکارن در کانسار مس خوت، جنوب غرب یزد
استفاده از روشهای نوین استخراج ویژگی در بررسی های ژئوشیمیایی
استفاده از روش های زمین آماری (Clustering) به منظور تفکیک اثرات کان یسازی طلا (مثال موردی: منطقه شامکان)
اکتشافات ژئوشیمیایی ومطالعه کانی سنگین رسوبات آبراههای در منطقه تنگ گورک - جنوب شرق شهرستان اقلید
انواع سیستمهای رگه- رگچه و ارتباط آنها با کانهزایی در کانسار مس تخت گنبد، شمالشرق سیرجان
بارزسازی کان یهای شاخص منطقه سیاسترگی به منظور شناسایی زو نهای دگرسانی
بررسی اکتشافی پتانسیل های معدنی مس و آهن ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ ماهرود با استفاده از پردازش تصویر داده های سنجش از دور
بررسی توده نفوذی کا لکافی (انارک)، با تکیه بر مطالعه ژئوشیمی مناطق دگرسانی و میا نبارهای سیال
بررسی ریزریخت شناسی ساختارهای متحدالمرکز (پیزولیت-ااوئید) کانساربوکسیت مندان، دهدشت، استان کهگیلویه وبویراحمد
بررسی ژئوشیمیایی و معرفی مناطق امید بخش در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ خرانق(استان یزد)
بررسی ژنز کانسار آهن رباعی بر اساس ژئوشیمی توده های نفوذی ،کانی- شناسی و مطالعات شارههای درگیر
بررسی قابلیت استفاده از روش ژئوبوتانی در مطالعات اندیس مس هوره (شهر کرد) و مقایسه نتایج آن با محدوده مس سرچشمه و دره زرشک
بررسی نتایج حاصل از روش کروستا و آنالیز مولفه های اصلی بر روی داده های ETM و انطباق با مطالعات میدانی مبتنی بر طیف اشعه X در تشخیص زون های آلتراسیون – مطالعه موردی جنوب شرق بیرجند (فنود)
بررسی ویژگی های دگرسانی و مناطق کانه زایی محدوده اکتشافی لردخیزان ( ده درک ) استان کرمان
پتانسیل اقتصادی عناصر فلزی در آهکها و شیلهای بیتومین دار استان چهار محال و بختیاری
پتانسیل یابی مس با استفاده از روش آنالیز ویژگی در اطراف قاپاخ تپه از توابع شهرستان هشترود
پراکندگی ژئوشیمیایی مس ، مولیبدن، طلا و نقره در منطقه لردخیزان ( جبال بارز جیرفت)
پی جویی مقدماتی ذخایر معدنی در گستره شمال غربی بلوک لوت (محدوده شهرستان بجستان) با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور
تخمین آنومالی در اندیس Au-Cu پورفیری دالی شمالی و جدایش زمینه از آنومالی با استفاده از هندسه فرکتال
تشخیص آلتراسیونهای رسی و اکسید آهن در داده های ETM+ جنوب شرق میانه با استفاده از روش کروستا
تشکیل زیولیت باریمدار ادینگتونایت از پرلیت تحت تاثیر محلولهای قلیایی
تعیین نواحی امیدبخش کانی سازی آهن در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ سنقر با تلفیق داد ههای زمی نشناسی، مغناطی سسنجی و دورسنجی منطقه به روش همپوشانی شاخص
تفسیر داده های ایزوتوپی کربن – اکسیژن کانسار منیزیت درخت سنجد (شمال تربت حیدریه)
تهیه نقشه پراکندگی کانیها در منطقه لاهرود با استفاده از دادههای هایپریون
تهیه نقشه پتانسیل معدنی طلای اپی ترمال در منطقه طارم غربی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS
زمینشیمی عناصر اصلی ماسههای سیلیسی محدوده شوش با نگرشی بر منشاء و موقعیت تکتونیکی
زمین شناسی، کانی شناسی، و ژنز اندیس بور محمدآباد عریان
ژئوشیمی عناصر فرعی و کمیاب در ذخیره باقیمانده معدن شماره ( ۱ سنگآهن گلگهر سیرجان - کرمان)
شناسایی و تفکیک دگرسانى هاى در ارتباط با کانی زایی طلا اپی ترمال و مس پرفیری و به کمک پردازش داده های ماهواره ای استر در منطقه اوغلانسر
شناسایی و تفکیک رسوبات با استفاده از دانش سنجش از دور (مطالعه موردی منطقه کدر)
کاربرد الگوریتم نقشه بردار زاویه طیفی (SAM) برروی دادههای استر با هدف بارزسازی هالههای دگرسانی کانسار مس پورفیری سونگون، آذربایجان شرقی
کلا سبندی و تلفیق لایه های اطلاعاتی چهارگوش گلگهر به منظور تعیین مناطق امیدبخش کانی سازی آهن
مطالعات مغناطیس زمینی در منطقه اکتشافی رباط پشت بادام، استان یزد
مطالعه تغییرات جرم در طی بوکسیتزایی در بوکسیتهای پرمین شرق شاهیندژ
مطالعه ژئوشیمیایی ذخایر باریت و سیلیس در منطقه دهبید فارس با تاکید بر عناصر نادر خاکی
مطالعه کانیشناسی و ژئوشیمی کلینکر سیمان پرتلند تیپ II (مطالعه موردی کارخانه سیمان نکاء)
مطالعه منشاء عناصر فلزی در رسوبات آبراههای منطقه قاسمآباد با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره و واریوگرافی
مطالعه و شناسای زون های آلتراسیون با استفاده ازداده های ETM وASTER در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ کوهبنان (شمال کرمان)
معرفی رهیافتی برای بهبود رنگ سینیت های استان آذربایجان غربی با نگرشی ویژه به ترکیب شیمیایی آنها
مقایسه اثر تصحیح جوی IAR و QUAC بر روی تصاویر ابر طیفی در تشخیص زون آرژیلیک
مقایسه نتایج روش نقشه بردار زاویه طیفی و آنالیز مولفه های اصلی بر روی داده های سنجنده آستر در تفکک زون اکسیداسیون آهن – مطالعه موردی منطقه بغیجان راور
منشأ تراورت نهای تیپ پشته – شکافی آب اسک واقع شده در جنوب شرق آتشفشان دماوند بر اساس آنالیزهای ایزوتوپی SEM ،XRD ،δ۱۳C ومطالعات میکروسکوپی
واکنشها و شرایط ترمودینامکی سرپانتینیشدن و دگرگونی بعدی در پریدوتیتها و سرپانتینیتهای منطقه چالدران، شمالغرب ایران
مقایسه آمار کلاسیک، روش فرکتال و آنالیز چند متغیره فاکتوری در جداسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی کانسار چاهمیر
آشکارسازی تنش های جانبی در پایه های پل با استفاده از مجموعه روش های ژئوفیزیکی
بررسی ساختارهای زیرسطحی کم عمق در خورهای پارک و شور در شمال غرب دریای عمان با روش رادار نفوذی به زمین (GPR)
تشخیص شی بهای محلی در مقاطع لرز های با استفاده از تبدیل موج ک دوبعدی
مطالعه مقدماتی لرزه خیزی زمینه در منطقه سیاه بیشه بر مبنای داده های ثبت شده در شبکه لرزه نگاری سد سیاه بیشه
استفاده از روش رادار نفوذی به زمین (GPR) در کاوشهای باستانشناسی، مطالعه موردی سایت باستانی تپه حصار دامغان
اعتبارسنجی روش توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی در اکتشاف فاز اول اندیس مس گوموش کانی با استفاده از حفاری های اکتشافی
بررسی پدیده زمین لغزش محدوده سد خلخال کوثر با تهیه مدل تغییرات الکتریکی مصالح زمین با استفاده از روش ژئوفیزیکی
بررسی اندیس معدنی مس تیغ نوآب با استفاده از روش مغناطیس سنجی
جداسازی امواج بالارونده وپایین رونده با استفاده از فیلترهای K‐L ، F‐K و فضایی میانی
مدل سازی مستقیم و برگردان داده های پتانسیل خودزا برای آنومالی کروی سه بعدی معدنی
مدلسازی معکوس دوبعدی غیر خطی داده های میدان کل مغناطیس با استفاده از روش تجزیه مقادیر تکین (singular valuedecomposition)
مطالعه ژئوالکتریکی آبخوان های منطقه خورموج - استان بوشهر
ارزیابی توان اکوتوریسم منطقه ساحلی سجافی با استفاده از GIS و منطق فازی
بررسی زمین شناسی و ساختاری غار پریان اصفهان
معرفی و کاربرد ژئومیکروبیولوژی در علوم زمین - مطالعه موردی: معدن مس سونگون
نگاهی بر توان زمین گردشگری استان سیستان و بلوچستان
اهمیت واحدهای سنگ شناسی در مطالعات فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زارم رود)
ژئوتوریسم غار طرنگ در استان کرمان
ژئوتوریسم غار گلسانه
قابلیت های ژئوتوریسمی البرز مرکزی جهت پیوستن به ژئوپارک بین المللی با نگرشی ویژه بر شمال قزوین
کاربرد تصاویر حرارتی و مادون قرمز سنجنده ETM+ در شناسایی اشکال کارستی مطالعه موردی : سینک هولها در ارتفاعات شمالغرب کامیاران
معرفی روش نوین مبتنی بر ویژگی های نانو لوله کربنی برای قواره کردن سنگ های تزئینی
معرفی پنج غار کوچک و یک چاه غار (Shaft) در منطقه جوان رود کرمانشاه
معرفی غار کلهرود و بررسی میزان پتانسیل این غار برای انجام مطالعات زمین شناسی
مقایسه نتایج پردازش های HSV و FCC بر روی داده های بازتابی ETM+ در منطقه لنجان، اصفهان
کاربرد سنجندههای میکروموج غیر فعال در برآورد میزان بارندگی در ایران
ارزیابی روشهای پایدار سازی ترانشه در خاکهای درشت دانه با تراوش آب( مطالعه موردی: ترانشه ورودی غربی خط ۲ متروی تبریز)
ارزیابی مقاومت برشی زهکشی نشده خاکهای ریزدانه با استفاده از نتایج آزمایش های صحرائی CPT و SPT
بررسی پایداری دامن ههای خاکی مشرف به مخزن سد پائین طرح سیاه بیشه و ارائ ه روش های پایدار سازی
بررسی اثر بافت فیلتر سدهای خاکی بر میزان نشت از منطقه غیراشباع بدنه سد، مطالعه موردی سد مخزنی چراغ ویس سقز
بررسی پتانسیل رخداد زمین لغزش در دامنههای جنوبی البرز با استفاده از روش AHP
بررسی تاثیر آلودگی های نفتی بر تراکم پذیری خاکهای ریزدانه مطالعه موردی خاکهای شهرستان ماهشهر
بررسی خصوصیات توده سنگ در ساختگاه سد کلقان بستان آباد
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های ساختگاه سد قشلاق علیا، صحنه- کرمانشاه
بررسی کیفیت پرد ه آب بند سد سلمان فارسی با نگاهی به گمانه های کنترلی توسط شاخص نفوذپذیری ثانویه و لوژان
پهنه بندی خطر زمین لغزش های ناشی از زلزله سرعین، با استفاده از سیستم منطق فازی
پهنه بندی حساسیت خطر زمین لغزش با روش های منطق فازی (Fuzzy) و شبکه عصبی Neural Network در ،GIS مطالعه موردی منطقه مال خلیفه
پهنه بندی خطر فرسایش در شمالغرب سرخس با استفاده از GIS و روش تحلیل سلسله مراتبی
پیشنهاد روشی جدید جهت کمی کردن زبری در مصالح دانهای
تحلیل پایداری شیب دیواره نهایی غربی پیت ۱۳۰۰ معدن سنگ آهن چادرملو با آنالیز حساسیت بر روی دامپ باطله غربی
تحلیل پایداری تونل شماره هفت راهآهن قزوین-رشت با مقایسه نتایج حاصل از روشهای عددی و تجربی
تحلیل پایداری و طراحی سیستم های نگهدارنده تونل انتقال آب سد احمد بیگلو
تحلیل نشست ناشی از حفاری تونل خط یک متروی تبریز به کمک روشهای تحلیلی
مطالعه کارآیی روش میخکوبی خاک در رسوبات ریزدانه دشت شیراز
معرفی آزمایش پانچ به عنوان آزمایشی سریع و کم هزینه برای تخمین مقاومت تک محوری سنگ بکر
مقایسه مدول پرسیومتری و عدد نفوذ استاندارد (مطالعه موردی آبرفت ریز دانه و درشت دانه شهر مشهد)
مقایسه نتایج آزمایشهای نفوذ استاندارد، پرسیومتری و لرزهای درون چاهی در آبرفت ریزدانه (مطالعه مورد شهر قم)
نقش فرضیه افقهای آغازین در ایجاد مناطق با نفوذپذیری بالا؛ مطالعه موردی سایت سدهای خرسان ۲ و۳
مدلسازی اثر بار دینامیکی بر روی پایداری توده سنگهای ضعیف دارای RMR کمتر از ۳۰ در پورتال مرهخیل، تونل انتقال آب دشت ذهاب
تأثیر آهک زنده بر ویژگیهای تراکمی خاکهای آلی جنگل شهید زارع ساری
ارزیابی پتانسیل واگرایی منابع قرضه ریز دانه سد خاکی مسجدین
ارزیابی توده سنگهای محل ساختگاه سد بلطاق در استان اصفهان و رده بندی های توده های سنگی
ارزیابی خطرات زمین شناسی مهندسی و پارامترهای ژئوتکنیکی موثر بر پایداری سد زولای سلماس
ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد خنچه با استفاده از آزمایش لوژان
ارزیابی و طراحی سیستم نگهدارنده تونل گاران(مسیر جدیدالاحداث سنندج – مریوان)
برآورد پارامترهای لرزهای به روش پایه گوتنبرگ -ریشتر و کیکجو-سلوول و مقایسه بین آنها (ساختگاه سد مسجدین)
برآورد تجربی و تحلیلی نشست سطح زمین ناشی از تونل سازی باسپرEPB مطالعه موردی، خط ۲ متروی مشهد)
برآورد تنش های افقی و قائم ایجاد شده در پایه های معدنی واقع در عمق ۷۵ متری به عنوان تابعی از شکل آنها
بررسی پدیده زمین لغزش محدوده سد خلخال کوثر با تهیه مدل تغییرات الکتریکی مصالح زمین با استفاده از روش ژئوفیزیکی
بررسی ویژگیهای کمی و کیفی منابع قرضه سد نازلوی ارومیه
بررسی تاثیر میزان شوری بر نتایج آزمایش تحکیم انجام شده بر روی رسوبات شور محیط پلایا (مطالعه مورد پلایای خور و جندق)
بررسی تاثیرات آلودگی گازوئیل بر روی خصوصیات ژئومکانیکی خاک رس مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی مهر شیروان
بررسی تورم خاکهای محل مخازن پروژه انتقال آب زرین هرود به تبریز
بررسی مچاله شوندگی در تودهسنگهای مسیر تونل انتقال آب گلاب
بررسی مطلوبیت منابع قرضه درشت دانه ساختگاه سد بالاخانلوی بوئی نزهرا جهت استفاده در ساخت بتن
بررسی مقاومت سازندهای حوضه آبریز سد آغ چای خوی و تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی
بهسازی خاک های رسی با استفاده از آهک و اثر آن بر روی خواص خمیری و مقاومت فشاری تک محوری
بهسازی ویژگی های ژئوتکنیکی خاک های ریز دانه منطقه سد اکباتان همدان با استفاده از آهک
پیزومترها و ابزار پایش فشار در سد های بتنی
پیش بینی فرونشست دشت کرج با استفاده از نرم افزار PMWIN
تاثیر آهک بر روی بهسازی خاکهای ریز دانه منطقه فقیره همدان
تحلیل پایداری جبه هتونل در خاکهای چسبنده به روش عددی (مطالعه موردی: خط ۲ متروی کرج)
تخمین مقاومت برشی ناپیوستگی های توده سنگ با استفاده از معادله بارتون - چوبی و نرم افزار Rock-Lab مطالعه موردی ترانشه کنارگذر خوانسار
تشخیص شی بهای محلی در مقاطع لرز های با استفاده از تبدیل موج ک دوبعدی
طبقه بندی مهندسی تودهسنگ دربرگیرنده تونل (مطالعه موردی تونلهای همرو و گزردره)
طراحی پرده تزریق با استفاده از داده های SPI و تحلیل کارایی پرده تزریق از روش اجزاء محدود (نرم افزار (SEEP/W ) در سد ونیار
کاربرد مدل دسته بندی گروهی داده ها در شبیه سازی آنالیز پایداری با مطالعه موردی سد خاکی علویان
مطالعه پایلوتی بررسی اثر قطر لوله ها در تهنشین کننده لولهای دو مرحلهای به عنوان حوض ته نشینی ثانویه در تصفیه فاضلاب
برآورد پارامترهای لرزهخیزی شهر تهران با استفاده از روشهای آماری
تحلیل عددی نقش فاصل هداری سیستم ناپیوستگ یها در برآورد فشار تزریق و طراحی چیدمان گمانه های تزریق در توده سنگ ساختگاه سد صیدون
تحلل پایداری تونل به تونل شمالی درپروژه صدر- نیایش بااستفاده ازروش عددی
تخمین شکنندگی گرانیتوئید منطقه سامن با استفاده از آزمون های غیرمخرب (سرعت موج P و چکش اشمیت)
مقایسه روشهای تجربی وعددی درارزیابی پتانسیل لهیدگی ،مطالعه موردی تونل آبرسانی اصفهان
ارزیابی ویژگیهای ژئوتکنیکی سنگهای سست (مطالعه موردی: ماسه سنگهای ساختگاه سد مسجدین کبودرآهنگ)
امکان ارزیابی خصوصیات فیزیکی ماسه سنگ های سازند آغاجاری در اهواز با استفاده از آزمون غیر مخرب سرعت عبور موجP
ارزیابی آلودگی آبهای زیرزمینی شهر جیرفت و حومه
ارزیابی شاخص اشبا عشدگی کانه های اورانیوم در آ بهای زیرزمینی مناطق آیرکان و چشمه شتری با استفاده از نر م افزارPHREEQC
انباشتگی فلزات کادمیوم، مس و مولیبدن در گیاهان اطراف کارخانه زغالشویی انجیرتنگه زیراب
آلودگی خاک جزیره قشم به فلزات سنگین در اثر فعالیت کارخانه ذوب روی
تاثیرخشکسالی و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی دشت های شمال همدان بر سطح آب زیرزمینی وتشکیل فروچاله ها
بررسی ژئوشیمیایی منشاء و راهکار تولید H2S در تونل نوسود (غرب استان کرمانشاه)
بررسی زیست محیطی پسماندهای جامد و مایع در محل دفن آنها
بررسی غلظت عناصر کادمیم، کروم، نیکل، و سرب در رسوبات بخشی از رودخانه زایندهرود (شعاع ۵۰ کیلومتری از مرکز شهر اصفهان)
بررسی غلظت هیدروکربن های نفتی کل، پلی هیدروآروماتیک ها و آلیفاتیکها در خاک مناطق نقتی استان بوشهر
بررسی میزان آلودگی عناصر مس و روی و تعیین گونهبندی آنها در منطقه معدنی دوستبیگلو
بهینه سازی در انتخاب روش مناسب پاکسازی BTEX در یک آبخوان آبرفتی آلوده به موادنفتی
تاثیر گرد و غبار معلق در اتمسفر بر افزایش میزان دی اکسید کربن
توزیع عناصر بالقوه سمی پیرامون کانسار مس – طلای دالی در ایران مرکزی
رابطه رخداد سرطان مری در بخش مراوه تپه (شمال شرق ایران) با غلطت عناصر کمیاب در رسوبات رودخانه ای
زمین شناسی پزشکی: تعیین غلظت، پراکنش و پهنه بندی فلزات سنگین سرب، روی، مس و آهن در خاکهای سطحی دهستان بناب، استان زنجان
زمین شناسی پزشکی: تعیین غلظت، پراکنش و پهنه بندی فلزات سنگین سرب، روی، مس و آهن در خاکهای سطحی دهستان بناب، استان زنجان
عناصر فرعی دارای پتانسیل محیطی خطرناک (PHTEs) در زغالسنگهای منطقه اولنگ، البرز شرقی
اثر حذف آرسنیک توسط نانو ذرات آهن بر ستون ناهمگن و نا همگن خاک
بررسی آلودگی زیس تمحیطی فلزات سنگین سمی در آبهای زیرزمینی دشت زنجان
بررسی پرتوزایی طبیعی نمونه های بوکسیتی معدن بوکسیت جاجرم
بررسی غلظت نیترات در آب های زیرزمینی شهر سیرجان و حومه
بررسی مواد پرتوزای طبیعی و مصنوعی در ساحل دریاچه سد دز با استفاده از گاما اسپکترسکوپی
تأثیر زمین شناسی منطقه سنگ نقره (جنوب فریمان) بر آلودگی منابع آب به عناصر آرسنیک و بور
حذف نیکل از محیطهای آبی توسط کمپلکس رسهای پیلارد سنتز شده و گل قرمز
ژئوشیمی و کانی شناسی زیست محیطی غبارها در ناحیه شهری کرمان
ژئوشیمی زیستمحیطی عناصر سمی در خاکهای اطراف معدن رگهای مس - طلا چهار گنبد، سیرجان
شناسایی و بررسی منشا هیدروکربن های نفتی در آب زیرزمینی آبخوان دزفول- اندیمشک
مدل سازی زمین شیمیایی اثر بارش های اسیدی بر انتقال فلزات سنگین از پسماند های معدنی
مطالعات ژئوشیمیایی زیستمحیطی در جنوب معادن ایرانکوه و آنالیز آماری چند متغیره نتایج
معرفی زمین لغزشهای مخزن سد ونیار تبریز و بررسی علل وقوع آنها
معرفی مواد انبساطی زیست سازگار جدید برای قواره نمودن سنگ های تزئینی
مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان به روش AHP وارزیابی درجه حساسیت پذیری پارامترهای مختلف
بررسی هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی در غرب دشت راین
مکانیابی محل دفن زباله شهری با استفاده تحلیل سلسله مراتبی (AHP) درمحیط GIS مطالعه موردی شهرستان نیشابور
ارزیابی تداوم مخزنی میدان نفتی مارون با استفاده از روش انگشتنگاری نفتی
بررسی ویژگیهای سیستم تخلخل بااستفاده از روش آنالیز تصویر (ImageAnalysis) سازندجهرم در میدان موند
بررسی آزمایشگاهی اثر فرآیند تزریق آب بر روی ساختار و خصوصیات سنگ مخزن با رویکرد آسیب دیدگی سازند
بررسی روش طبقه بندی نوع سنگ در شناسایی مشخصه های مخازن هیدروکربنی
بررسی عوامل تاثیر گذار بر مچالگی لوله های جداری در یکی از میادین نفت جنوب غرب ایران
بررسی نحو ه تأثیر تخلخل های ثانویه بر روی نتایج محاسبات ضریب سیمان شدگی با معرفی نگار تخلخلهای غیرمرتبط : مطالعه موردی از مخزن کنگان در یکی از میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحلیل میدان تنش و تعیین پنجره ایمن گل حفاری در چاه (مطالعه موردی: جنوب غربی ایران)
تعیین بعد ساختارهای نفتی زیرسطحی در منطقه Oklahoma با استفاده از پارامترهای مگنتوتلوریک
سگمنتسازی چاهنمودارهای تصویری ۱ به منظور شناسایی شکستگی در چاه - های کربناته
مطالعات اولیه امکان سنجی جهت تعیین روش ذخیره سازی زیرزمینی گاز فشرده در شهر اردبیل
معرفی الگوریتم آبپخشان، به عنوان بهینه روش بخشبندی خردههای حفاری چاههای نفتی از پسزمینه
مقایسه نفوذپذیری تخمین زده شده از سیستم های هوشمند در مخزن نفتی بورگان واقع در میدان نوروز خلیج فارس
ارزیابی پتانسیل هیدروکربنی سنگهای منشأ احتمالی در میدان نفتی قلعه نار
ارزیابی کیفیت مخزنی و زون بندی مخازن نفتی با استفاده از پارامترهای ژئومکانیکی بدست آمده از داده های لاگها
استفاده از شبکه عصبی برای تخمین تخلخل سنگها به کمک داده های چاه نگاری و مقایسه آن با روشهای لاگ نوترون و لاگ چگالی
تاثیر جهت یابی شکستگ یها در بازیافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرایندهای سیلابزنی آبی و پلیمر در شمال روستای مزدوران
تاثیر جهت یابی شکستگ یها در بازیافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرایندهای سیلابزنی آبی و پلیمر در شمال روستای مزدوران
تخمین تراوایی و تخلخل موثر و تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی در میدان نفتی مارون
تعیین واحد های جریانی هیدرولیکی تفکیک و توزیع بهینه آنهادر مخزن با روش های نوین خوشه بندی
تعیین حجم شیل با استفاده از تلفیق سه لاگ تخلخل و مقایسه نتایج آن با روش استفاده از لاگ گاما
مطالعه ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی توسن
مقایسه روش تجربی و شبکه عصبی جهت تخمین امپدانس صوتی در سازندهای شیلی
مدل سه بعدی ساختاری ۳D افقهای بالایی مخزن آسماری میدان نفتی مارون با استفاده از نرم افزار RMS
بررسی آلتراسیون هیدروترمال چاه NWS- 7D درمنطقه زمین گرمایی سبلان - مشکین شهر
بررسی ترکیب شیمی کانیهای تودههای نفوذی شمال غرب ساوه، ایران مرکزی
بررسی ژئوشیمی سنگ های دگرگونی شمال غرب الیگودرز
بررسی ژئوشیمیایی ومحیط تشکیل گابروها وگابرونوریت های افیولیتهای منطقه سلیمانیه، سبزوار
پتروژنز سنگهای دگرگونی مجاورتی در منطقه زرتول (سمنان)
پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های ریولیتی و آندزیتی منطقه سهند، شمال غرب ایران
پتروگرافی و کانی شناسی زینولیت های اولترامافیک کمپلکس لار زاهدان، شرق ایران
پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های نیمه عمیق داسیتی - ریولیتی نئوژن بدبخت کوه، جنوب غرب رفسنجان - کرمان
پتروگرافی، مینرال شیمی و ژئوشیمی سنگ های نفوذی در شرق نابر
پترولوژی و ژئوشیمی پریدوتی تهای افیولیت سبزوار (کوه سیاه)، شمال شرق ایران: مثالی از یک گوشته مرتبط با زون فرورانش
توزیع اندازه بلورهای پلاژیوکلاز، کوارتز و فلدسپات آلکالن در جایگزینی کمپلکس نریگان در شمال شرق اسفوردی
شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دما بالا در توده گرانیتوئیدی جنوب غرب بیارجمند
شواهد میگماتیت زایی در مجموعه آذرین - دگرگونی دلبر، بیارجمند (جنوب شرق شاهرود)
مدل سازی مکانیسم ذوب بخشی در گوشته بر اساس مطالعه پریدوتی تهای افیولیتی نهبندان، شرق ایران.
مطالعات ژئودینامیکی سنگ های آتشفشانی جنوب تبریز با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی ( شمال غرب ایران)
مطالعه فعالیت های پست ولکانیک در آتشفشان تفتان، جنوب شرق ایران
معرفی شیمی کانی های سنگهای رسی – نیمه رسی دگرگون شده جنوب نقده (زون سنندج - سیرجان)
مقایسه ماگماتیسم شدید سیلورین ایران مرکزی و البرز در نواحی شیرگشت و سلطان میدان
مینرال شیمی الیوین، اسپینل و پیروکسن در هارزبورژیتهای چالدران و کاربرد آن در تعیین محیط تکتونیکی تشکیل پریدوتیتها
یافت ههای نوین از زمان فرورانش نئوتتیس بر مبنای سن نگاری مطلقAr40/39Ar نمون ههای اکلوژیت شمال شهرکرد
ارتباط ماگماتیسم و دگرسانی در سنگهای ماگمایی آبدار دهج (جنوب غرب انار)
بررسی رفتار کانی های پلاژیوکلاز طی دگرشکلی در بخش میلونیتی گرانیت شیخ چوپان و سیاه در علیا (غرب سقز)
بررسی فرایندهای تشکیل دهنده سنگهای نفوذی شیخ چوپان و سیاهدر علیا (غرب سقز)
بررسی نقش گسل نایبند در ایجاد ماگماتیسم گندم بریان با استفاده از فاکتور خط وارگی و ویژگی های ژئوشیمیایی
پتروژنز سنگ های ولکانیکی مجموعه تاشک
پتروژنز مجموعه بازالتی سلطان میدان، شمال شرق شاهرود
پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعه نیمه عمیق منطقه فریزنوک (شمال باختر بیرجند) و مقایسه آن با منطقه رچ (جنوب باختر بیرجند)
پتروگرافی،ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی مجموعه بازالتی خوش ییلاق
پترولوژی، پتروژنز و پتروگرافی آندزیتهای جنوب شرق بروجرد
پترولوژی، ژئوشیمی و تعیین محیط تکتونیکی بازالتهای بالشی افیولیت ملانژ بافت، جنوب غرب کرمان
پترولوژی،ژئوشیمی وجایگاه تکتونیکی توده کوارتزمونزونیتی طارم علیا،شمال شرق زنجان
ترکیب تورمالین در توده های لوکو گرانیتی و پگماتیتی حاجی آباد، بروجرد
تعیین پروتولیت گرانودیوریت های شمال الیگودرز بر اساس ویژگیهای ژئوشیمیایی
تعیین ژنز و محیط تکتونوماگمایی سن گهای آذرین فلسیک کوه آبنیل (شمال غرب کرمان)
رفتار زمین شیمیایی اورانیوم طی تکامل ماگمای شوشونیتی استوک رزگاه (سراب، آذربایجان شرقی)
زمین شناسی و ژئوشیمی سنگهای بازیک قاعده سازند شمشک در مناطق طزره، کلاته رودبار و چشمهعلی (شمال و شمال غرب دامغان)
زون بندی و واکنش های رخ داده در متاپلیت های هاله مجاورتی اسلاملو، شمال اشنویه
ژئوشیمی و جایگاه زمین شناختی توده های گرانیتوئیدی برمانی و سر خر در ناحیه سنگان ، خواف ، خراسان رضوی
ژئوشیمی و کانی شناسی توده نفوذی میجان (جنو بشرق جبال بارز)
ژئوشیمی و محیط تکتونیکی بازالتهای جنوبغرب سلماس
ژئوشیمی و منشا سنگ های مافیک و حدواسط منطقه آرتیمان (جنوب توده پلوتونیک الوند)
ژئوشیمی و موقعیت تکتونیکی سنگ های آتشفشانی آلکالن شمال غرب شهرستان نیشابور
سر یماگمای یوجایگا هزمینساخت یسنگها یآذری نتود هنفوذ یگرانیتوئید یکانسار م سدر هزار(کرمان)
شواهد ژئوشیمیایی عدم تعادل ماگمایی مجموعه ولکانیسم ترشیری شمال آرین شهر (شمال بیرجند)
عوامل مؤثر در انتخاب سنگ نما و تزئینی برای کاربرد در ساختمانها
لیتواستراتیگرافی سنگهای آتشفشانی پالئوژن البرز در منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین)
مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی متابازالت های کانسار مس جیان
معرفی روند تحولی کان یشناس در اسکارنهای منطقه سرانجیک قروه (جنوب شرقی استان کردستان)
مقایسه عناصر کمیاب در بوکسیت جاجرم با دایکهای دیابازی منطقه
مکانیسم تشکیل توده گرانیتوئیدی در جنوب بردسیر
منشأ تراورت نهای تیپ پشته – شکافی آب اسک واقع شده در جنوب شرق آتشفشان دماوند بر اساس آنالیزهای ایزوتوپی SEM ،XRD ،Δ۱۳c ومطالعات میکروسکوپی
پتروگرافی، ژئوشیمی و کانهزاییهای مرتبط با سنگهای میزبان مس در منطقه نازیل، جنوب زاهدان
پتروگرافی و ژئوشیمی تراورتنهای ناحیهی همدان (برشهای ازندریان، دنگله کهریز، سنگران کوه)
پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های ریولیتی و آندزیتی منطقه سهند، شمال غرب ایران
ارتباط بین دبی رسوب و دبی جریان در حوزه آبخیز بابلرود
ارزیابی ژئوشیمیائی سنگ های منشاء احتمالی منطقه گرگان و گنبد - حوضه رسوبی کپه داغ غربی با استفاده از روش پیرولیز راک اول و پتروگرافی آلی
برخاستگاه زمینساختی بخش ماسهسنگی اهواز (غار) بر اساس پتروگرافی، آنالیز مدال و ژئوشیمی عناصر اصلی در میادین هندیجان و ابوذر، شمالغرب خلیج فارس
بررسی رخسارههای کلسی توربیدیتی سازند قم در شمالشرق کبودرآهنگ
پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگهای جزایر سدی ائوسن زیرین - میانی جنوب شرق جلفا
تاریخچه رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند قم در یال شمالی تاقدیس واران، شمال شرقی دلیجان
تعیین روند دیاژنتیکی و تفکیک دولومیت های سازند کنگان بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی (ایزوتوپی) در میدان پارس جنوبی، خلیج فارس
چینه نگاری سکانسی و کیفیت مخزنی سازند کنگان با استفاده از اطلاعات پتروفیزیکی و اطلاعات مغزه در ناحیه زاگرس جنوبی
چین هبندی مورب پشته ای در نهشته های سرانجام کامبرین پایینی -بالایی، البرز
چینه شناسی بخش f وe سازند قم منتج شده به میکروفاسیس و محیط رسوبی (برش ساران ) در منطقه آبسرد، جنوب دماوند و مقایسه آن با سازند آسماری در بخش مرکزی فروافتادگی دزفول
رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در منطقه فارس ساحلی
رسوب شناسی و بررسی توزیع عناصر سنگین Zn, Co, Cr, Ni,Cd نهشت ههای دانه ریز (گلی) فلات قاره ی دریای عمان در محدود هی استان هرمزگان
ژئوشیمی گلسنگ ها و ماسه سنگ های ناحیه شرق چابهار
فرآیند دولومیتی شدن در توالی سیلورین جنوب شرق انارک، بلوک یزد، ایران مرکزی
کانی شناسی اسپلوتم های غار خاصه تراش (شمال شرق اصفهان)
محیط رسوبی سازند جیرود و بررسی مرز دونین - کربونیفر در دو برش آبنیک و دره لالون، البرز مرکزی
مقایسه پتروگرافی و ویژگی های کاتدولومینسانس دولومیتهای سازندهای سلطانیه، سیبزار، شتری و مزدوران
ارزیابی پتروفیزیکی و پیش بینی تراوایی بر اساس داده های لاگ برای بخش بالایی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور
بازسازی شرایط محیطی عضو تبخیری کلهر و کربناتهای آسماری در شمال غرب لرستان در چارچوب چینهنگاری سکانسی
بررسی تغییرات سطح آب دریا با استفاده از تحلیل ریزرخسار ههای سازند ایلام (میدان نفتی منصوری، چاه شماره ۴)
بررسی حساسیت به فرسایش و سیستم درزهها در سازندهای زمین شناسی به منظور کاربرد در طرحهای آبخیزداری (مطالعه ی موردی: زیرآبریز چهل کنار بهبهان)
بررسی رسوب شناسی و منشأ یابی رسوبات ماسه ای بخش جنوبی تالاب انزلی
پانزدهمین همایشزمین شناسی بررسی علل ناپیوستگی های بافتی (رسوبی) در حوضه آبریز سدشهریار میانه با تأکید بر زیرحوضه های قزل اوزن و زنجان چای
بررسی کنترل اقلیم و تکتونیک بر خصوصیات رخساره ای و عوارض دیاژنزی بخش بالایی سازند سروک در میدان نفتی گچساران
بررسی کیفیت مخزنی سازند ایلام و مدلسازی استاتیک آن در یکی از میادین فروافتادگی دزفول
بررسی میکروفاسیسها و محیط رسوبی سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر، جنوب ایلام.
بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی مخزن آسماری/جهرم در چاههای شماره ۲ و ۱۰ میدان نفتی گلخاری
بررسی میکروفاسیسها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند داریان، در میادین نفتی اهواز و مارون، واقع در فروافتادگی دزفول.
بررسی نحو ه تأثیر تخلخلهای ثانویه بر روی نتایج محاسبات ضریب سیمان شدگی با معرفی نگار تخلخلهای غیرمرتبط : مطالعه موردی از مخزن کنگان در یکی از میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تحلیل کانیهای رسی در میدان مارون با روشXRD
تخلخل؛ انواع و تغییرات آن در سازندهای دالان و کنگان در میدان گازی پارس جنوبی
تخمین تراوایی بر مبنای دادههای پتروگرافی توسط ماشین مشاوره هوشمند
تطابق زو نهای مخزنی سازند سروک بر اساس ویژگیهای پتروفیزیکی میدان نفتی منصوری، چا ههای شماره ۴ و ۶ (جنوب غرب ایران)
تفسیر توالی پاراژنزی رسوبات کربناته سازند مزدوران بر اساس شواهد پتروگرافیکی در روستای چشمه خان، غرب کپه داغ
چینه نگاری سکانسی بخش های ۱ تا ۳ سازند میلا در خاور البرز مرکزی
رخسارهها،محیطهای رسوبگذاری و توالیهای رسوبی سازند تلهزنگ در منطقه رومشگان، لرستان
رخساره ها و محیط رسوبی سازند امیران در منطقه لرستان
رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های سازند قم در برش اروانه، شمال باختر سمنان
رسوب شناسی و کانی شناسی پادگانه های آهکی دریایی کواترنری جزیره قشم
رودولی تهای نهشته شده در رسوبات الیگوسن حوضه ایران مرکزی(شمال شرق دلیجان؛ اراک): ویژگی اجتماعات جلبکی و اثرات فسیلی آن ها
ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی طاقدیس کوه - سیاه
زمینشیمی عناصر اصلی ماسههای سیلیسی محدوده شوش با نگرشی بر منشاء و موقعیت تکتونیکی
شرایط پیشروی دریای الیگوسن-میوسن در شمال اصفهان: مثالی از تاقدیس آبگرم در جنوب شرق چاهریسه
فرآیندهای دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزن سروک در میدان نفتی دالپری
فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس
مطالعات کانی شناسی و خصوصیات فیزیکی ماسه بادیهای صعودی منطقهی شرق شیرکوه یزد
مطالعه برآورد فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدلPSIAC در حوضه آبریز اومار ( جنوب غربی سفید آبه)
مطالعه میکروفاسیس ها و محیط رسوبگذاری سنگ های پرمین در برش حوض دوراه
مطالعه نهشته های کرتاسه و ژنز بلوکهای نابرجا در داخل شیل های کرتاسه بالایی، جنوب آذرشهر، آذربایجان شرقی
مطالعه و بررسی عناصر سنگین Sr و Cd, Zn, Pb, Cu, Ni, Co در رسوبات ماسه ای بخش فلات قاره دریای عمان در محدوده استان سیستان و بلوچستان
میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی کرنج
میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در یال شمالی میدان نفتی غاجاری(جنوب شرقی اهواز)
میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه ۱۳۷ میدان نفتی بیبی حکیمه واقع در فروافتادگی دزفول
میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشت ههای کرتاسه در برش پهنه کوه خاور اراک
نشانههای رسوبشناختی محیط رسوبی و زمینساختی همزمان با نهشتگی سازند سرخ بالایی دربرش ناودیس میانه
پهنه بندی فرسایش پذیری از دیدگاه زمین شناسی (منطقه ی مورد مطالعه: حوضه ی بنادک سادات- یزد)
ارزیابی زمینساخت فعال جنوب البرز خاوری، حوضه گرگانرود - قرهسو براساس شاخصهای شیبرود و هیپسومتری
استفاده از وارون سازی دادههای سازوکار کانونی زمین لرزهای برای مطالعه رژیم تنش لرزه زمین ساختی استان فارس
بازنگری در ارزیابی Mmax و توان لرزائی گسل ها براساس زمین لغزش های بزرگ قدیمی در البرز مرکزی (دره نور)
برآورد تنش نوزمینساختی محدوده خوی - ماکو با استفاده از روش تحلیل برگشتی.
برآورد نرخ گشتاور های لرزه ای، زمین شناسی و ژئودتیک در شرق ایران
بررسی ساز و کار گسلهای (آبشیرین و دهنار) و تاثیر آن بر ساختارنمکی مدفون نصرآباد کاشان جهت ذخیرهسازی گازطبیعی
بررسی پدیده های ریخت زمین ساختی در قطعه گسلی اسفندیار (بخش شمالی گسل نایبند)
پهنه برشی چین خورده در شمال غرب کوهستان الوند Folded shear zone at north west of Alvand Mountain
تحلیل بنیان های سبک چین و ساختار چین خوردگی در ناودیس طالمسی
تحلیل تکتونیک فعال در منطقه شاهرود (شمال خاور ایران)
تحلیل دگرشکلی در منطقه چهکند، بخش شمالی مجموعه افیولیتی بیرجند (خاور ایران)
تحلیل سبک چین خوردگی تاقدیس نادر در زیرپهنه کپه داغ شرقی
تحلیل کمی ارتباط مکانی موقعیت کانون زلزله ها و هندسه گسل های فعال در ناحیه زاگرس
تحلیل هندسی سبک چینخوردگی تاقدیس کوه سیاه در پهنه فارس، کمربند چین - راندگی زاگرس
تحلیل هندسی و جنبشی فابریک های برشی - میلونیتی C , C/S درسنگ ها ی دگرگونی چاه گربه، انارک (ایران مرکزی)
تعیین تأثیر متقابل گسلهای نهاوند و دورود توسط بررسی زمانی - مکانی زمین لرزه ها
سوگیری تنش و تغییرات رژیم تکتونیکی در ساختارهای شکننده همزمان با کوهزایی لارامید و پس از آن در زاگرس مرتفع در استان فارس
محدوده زمینساختی ناحیه کششی در زاگرس مرکزی- غربی
مطالعه جنبش گسل درونه در منطقه جندق – ایران مرکزی با تکیه بر چرخش بلوک گسله های حاشیه آن
ویژگی های هندسی و نقش گسل مختکا ن در فرگش ت زمین ساخت ی شمال کلیبر-آذربایجان خاوری
تعیین جهت و موقعیت فضایی محو رهای استرس دیرینه و شکل بیضی استرس صفحات گسلی فروبوم دشت ارژن با استفاده از روش گرافیکی (Gusse method)
بررسی تکتونیک فعال منطقه بهاباد با استفاده از شاخصهای ریخ تزمی نساختی
اثر متقابل گسل ها در سیر تکاملی پهنه گسلی تکنار- شمال غرب کاشمر
ارتباط دگرشکلی شکننده پوسته در کواترنر و دوران قبل از آن در منطقه شرق بیرجند با استفاده از GIS
ارزیابی خطر لرزهای بر پایه قطعهبندی گسلهای فعال استان سمنان
ارزیابی خطر زمی نلغزش در ناحیه مرکزی زاگرس با لحاظ شرایط لرز هزمی نساختی
استفاده از روش میکروژئودزی در مطالعه فعالیت تکتونیکی گسل انجیره واقع در شمال غرب شیراز
الگوی استرس لرزه زمین ساختی غرب استان فارس (جنوب غرب ایران) و تعیین سن گسل دشت ارژن با استفاده از معادله انتشار حرارت
بررسی انبوهی شکستگی در راس سازند آسماری با استفاده از تحلیلRFF
بررسی تنش دیرینه براساس مطالعات هندسی و حرکتی ساختارهای تکتونیکی منطقه اولنگ، جنوب استان گلستان
بررسی خطواره ها و ساختارهای زمین شناسی شمال نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور
بررسی ساختاری گنبد نمکی خواجه در شمال شرق تبریز با هدف بررسی امکان ذخیره سازی گاز
بررسی شاخص های مورفوتکتونیکی در راستای پهنه گسلی دهنو (جنوب باختر بیرجند)
بررسی لرزه خیزی ناحیه یاسوج با توجه به وضعیت زمین ساختی و گسلهای موجود در منطقه
تحلیل خطر لرزه خیزی گسلهای سمپاتیک نوزاد و پرنگ و گسلش فعال در شرق بیرجند
تحلیل ساختارهای شکننده زون ارومیه-دختر در جنوب دره ابیانه، غرب نطنز
تحلیل الگوی دگرشکلی در پهنه کلمرد – غرب طبس
تحلیل دوپشته های کوه کمر حاجی در شمال غرب بیرجند
تحلیل ساختار های کششی ناحیه شمال غرب داراب در امتداد با گسل دهشیر
تحلیل ساختاری درونهشته عنبران (شمالغرب نمین)
تحلیل سیستم شکستگی منطقه ابوالعباس در زون برشی ایذه واقع در کمربند زاگرس چینخورده ساده
تحلیل هندسی و جنبشی بخش شرقی گسل طالقان (منطقه نساء - دیزین)، جنوب البرز مرکزی
تکتونیک و محیط رسوبی نهشته های میوسن - پلیوسن در ناحی ه چهل دختر (شمال خاوری شاهرود)
توزیع محورهای کرنش در منطقه کوه کمر حاجی در شمال غرب بیرجند
ساختارهای ریزشی همزمان با رسوبگذاری در توال توربیدایتی پالئوسن شمال زاهدان
کاربردی جدید از روشهای زمین آماری در پیش بینی روند محور تنش لرزهزمینساختی با کاربرد در استان فارس
گسل های فعال محدوده شهر اصفهان
معرفی دگرریختی چند مرحله ای با استفاده از شواهد ساختاری در منطقه چشمه خوری (شمال غرب بیرجند)
معرفی راندگی گسل جنوب بیرجند و بررسی تنش تکتونیکی پهنه اطراف گسل
هندسه چینخوردگی نهشتههای نئوژن در ناحی ه چهلدختر (شمال خاوری شاهرود)
مطالعه تاثیر ژئومورفولوژی بر شدت فرسایش در حوضه آبریز اومار (جنوب غرب سفیدآبه)
تحلیل هندسی جنبشی چی ن خوردگ یهای منطقه چلونک (شما ل باختری بیرجند)
تحلیل تنش های عمل کننده در کوه رحمت با استفاده از داده های خش لغز صفحه گسلی
بررسی ساختاری و جنبشی گسل کره بس در گستره کنارسیاه (جنوب فیروزآباد فارس)

    نظرات