شهرداری فقط بر ۲۳ پارکینگ تحت تملک خود نظارت دارد

شهرداری فقط بر ۲۳ پارکینگ تحت تملک خود نظارت دارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات