اجرای ارشادی طرح محدوده تردد زمانی و مکانی ناوگان حمل و نقل بار

اجرای ارشادی طرح محدوده تردد زمانی و مکانی ناوگان حمل و نقل بار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات