الحاق مجموعه پادگان جی به تهران تا آغاز تابستان

الحاق مجموعه پادگان جی به تهران تا آغاز تابستان

http://www.bananews.ir/شهردار تهران اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود تا قبل از آغاز تابستان ۹۱، مجموعه پادگان جی در مناطق ۹ و ۱۰ به شهر تهران اضافه شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از سما ، محمدباقر قالیباف تصریح کرد: الحاق مجموعه پادگان جی به شهر تهران نقش موثری در بهبود اکولوژی شهر ایفا می‌کند.وی با انتقاد از نبود مدیریت یکپارچه شهری در تهران، ضمن تاکید بر لزوم ایجاد یکپارچگی در این زمینه تصریح کرد: بین مدیریت واحد شهری و مدیریت یکپارچه تفاوت ماهوی وجود دارد.قالیباف ادامه داد: در مدیریت واحد شهری، همه اختیارات در شهرداری متمرکز می‌شود ولی در مدیریت یکپارچه، دستگاه‌های یکپارچه با سیاستی واحد و ایجاد هم افزایی، امور شهری را هدایت می‌کنند.

 

 

    نظرات