قیمت زمین در نقطه مرغوب پایتخت

قیمت زمین در نقطه مرغوب پایتخت

http://www.bananews.ir/در بازار مسکن بیشتر از آنکه خودنمایی قیمت واحدهای مسکونی، عرصه را بر بازار تنگ کند، قیمت‌های نجومی زمین، فضا را برای ساخت‌وساز نامساعد کرده است.

شاید همین قیمت زمین در نقاط مختلف تهران است که باعث شده انبوه‌سازان بافت فرسوده را به سایر محله‌های شهر ترجیح دهند و به جای اینکه حجم ساخت‌وساز در همه سطح تهران همگن شود، فقط در بافت فرسوده متمرکز شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در حال حاضر در شهر‌ک‌غرب مرغوب‌ترین نقطه تهران، قیمت پیشنهادی فروش زمین‌ -قطعات ۵۰۰ مترمربعی- به مترمربعی ۵ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که در شهرک‌غرب تقریبا همه زمین‌ها اوقافی است و با استناد به وقف بودن این املاک، قیمت فروش آنها نیز پایین‌ ارزیابی می‌شود.این قیمت برای زمین در مقایسه با هزینه ساخت که در بهترین حالت مترمربعی یک میلیون تومان خواهد بود، حاکی از سهم بالای زمین در قیمت تمام‌شده مسکن در تهران است.در پایتخت طی سال‌های اخیر به دلیل رشد شدید ساخت‌وساز، موجودی بازار زمین کاهش پیدا کرده و به این خاطر، مالکان زمین قیمت‌های حبابی ارائه می‌کنند چون تصور می‌کنند در حال حاضر برای زمین با هر قیمتی مشتری وجود دارد.

دنیای اقتصاد

    نظرات