صدای زلزله مهیب ژاپن

صدای زلزله مهیب ژاپن

http://www.bananews.ir/محققان موفق شدند امواج زلزله مهیب سال گذشته ژاپن را به امواج صوتی تبدیل کنند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) امواج صوتی تهیه شده از امواج درونی زمین لرزه، امکان شنیدن صدای زلزله ۹ ریشتری ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی در شمال ژاپن را برای محققان فراهم کرده است.

در این فناوری می توان همزمان با دیدن تغییرات فرکانسی زلزله‌، تغییرات دامنه‌یی و نوسانات زمین لرزه را نیز گوش کرد. سیگنال های زمین لرزه مانند صداهایی شبیه رعد و برق یا آتش بازی هستند.

زمین لرزه ژاپن، چهارمین زلزله بزرگ جهان در یک قرن گذشته محسوب می شود و صدای تهیه شده یکی از بهترین صداهایی است که توسط محققان زلزله ضبط شده است. شیوه جدید گوش کردن و نگاه کردن به داده های زمین لرزه به محققان برای تشخیص چگونگی وقوع زلزله کمک می کند.

صداهای مختلف در طول زمان وقوع زمین لرزه می تواند جنبه های مختلف توالی شامل زمان دقیق وقوع زلزله اصلی و پس لرزه ها را مشخص کند. یکی از اندازه گیری های صورت گرفته در منطقه ای بین فوکوشیما و توکیو صورت گرفته است. انفجار اولیه صدا مربوط به وقوع زلزله اصلی ۹ ریشتری است و پس لرزه ها صدایی شبیه ترکیدن دارند که در فاصله های زمانی به وقوع می پیوندند.

در یکی دیگر از نمونه های گرفته شده در کالیفرنیا، صدای اولیه شبیه صدای رعد و برق و مشابه صدای زلزله اصلی ژاپن است و در زمان وقوع پس لرزه ها، صداهایی شبیه بارش باران شنیده می شود که به صوررت مداوم کم و زیاد می شود.

استفاده از امواج صوتی در کنار بررسی داده های زمین لرزه، ابزاری مفید برای درک و شناسایی سیگنال های لرزه‌یی در مناطق مختلف محسوب می شود.

نتایج این دستاورد در مجله Seismological Research Letters منتشر شده است.

 

    نظرات