دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

http://www.bananews.ir/دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از علاقه مندان دعوت می شود چکیده مقالات خود را جهت ارائه به این کنفرانس، حداکثر تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ در یکی از محورهای تخصصی زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

 • برنامه ریزی و آمایش سرزمین

 • تئوری برنامه ریزی

 • برنامه ریزی محیط زیست

 • برنامه ریزی شهری، روستائی و منطقه ای

 • برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی

 • برنامه ریزی اکوسیستمی

 • حفاظت و تنوع زیستی

 • مدیریت و پایش محیط زیست

 • بازرسی و نظارت زیست محیطی

 • روش ها و فنون مدیریت روستایی، شهری و منطقه ای

 • روش ها و فنون مدیریت محیط زیست

 • تئوری های مدیریت محیط زیست

 • مدلسازی محیط زیست

 • بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)

 • مبانی نظری و عملی HSE

 • مدل های HSE

 • پیاده سازی HSE

 • روش های ارزیابی و مدیریت ریسک

 • روش های توسعه و ساختارسازی HSE در سازمان ها

 • اندازه گیری ها در HSE

 • بازرسی و نظارت HSE

 • مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

 • ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA)

 • روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی

 • قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی

 • مدل سازی در ارزیابی اثرات زیست محیطی

 • راهکارهای کاهش در ارزیابی اثرات زیست محیطی

 • استانداردهای ارزیابی اثرات زیست محیطی

 • جایگاه ارزیابی اثرات زیست محیطی در برنامه ریزی

 • فن آوری های نوین زیست محیطی(GIS, RS)

 • کاربرد GISو RS در محیط زیست

 • کاربرد GISو RS در منابع آب

 • روش های مکان دار کردن مطالعات محیط زیست

 • مکان دار کردن EIA

 • تحلیل های اکوسیستمی با استفاده از GIS و RS

 • روش های مکان یابی با GIS

 • محیط زیست و فن آوری اطلاعات

 • اقتصاد، حقوق و آموزش در محیط زیست

 • مبانی نظری

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات