نیکزاد نماینده ویژه رئیس جمهور در تسویه و تهاتر بدهی مسکن مهر شد

نیکزاد نماینده ویژه رئیس جمهور در تسویه و تهاتر بدهی مسکن مهر شد

http://www.bananews.ir/با موافقت دولت، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی نماینده ویژه رئیس جمهور و مسئول تسویه و تهاتر بدهی مسکن مهر شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) هیئت وزیران به استناد اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی تصویب کرد؛ اختیارات هیئت وزیران موضوع بند(۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به منظور تسویه یا تهاتر بدهی حاصل از احداث خدمات زیربنایی، آماده سازی و روبنایی مسکن مهر از محل واگذاری یا فروش اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و موسسات تابعه به وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تفویض شود.

بر این اساس، تصمیم نماینده یاد شده در چارچوب اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.

 

    نظرات