۱۳۵۰۰ میلیارد تومان در جیب ۴ وزارتخانه برای تسویه بدهى پیمانکاران

۱۳۵۰۰ میلیارد تومان در جیب ۴ وزارتخانه برای تسویه بدهى پیمانکاران

http://www.bananews.ir/با تصویب دولت، ۱۳۵هزار و سه میلیارد ریال در اختیار وزراتخانه های نفت، نیرو، دادگستری و کشور براى تسویه و تهاتر بدهى پیمانکاران قرار مى گیرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) هیئت وزیران به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ وزارتخانه های نفت، نیرو، دادگستری و کشور تا سقف یکصد و سی و پنج هزار و سه میلیارد ریال از محل منابع موضوع بند(۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور برای واگذاری و یا فروش اموال خود برای تسویه یا تهاتر بدهی قطعی خود با پیمانکاران به منظور تسریع در اجرا و بهره برداری از طرحهای مهر ماندگار اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه، مبلغ شصت هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت نفت، مبلغ چهل هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت نیرو، مبلغ سی و پنچ هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت دادگستری و مبلغ سه میلیارد ریال در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

    نظرات