اولین دوره آموزشی روش های تحلیل دینامیکی و تحلیل لرزه ای سازه ها برگزار می شود

اولین دوره آموزشی روش های تحلیل دینامیکی و تحلیل لرزه ای سازه ها برگزار می شود

http://www.bananews.ir/اولین دوره آموزشی روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه امسال در پژوهشگاه بین الملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران ، کارشناسان و دانشجویان و معرفی اصول کاربردی تحلیل دینامیکی سازه ها از مهمترین اهداف برپایی این کارگاه آموزشی است.

تحلیل استاتیکی غیر خطی ، تحلیل مودال - تحلیل طیفی  ،  تحلیل تاریخچه زمانی - کاربرد روشهای عددی تحلیل گام به گام - تحلیل دینامیکی فزایند ، مبانی روش المان محدود در تحلیل سازه ها  و ملاحظات آیین نامه ای در تحلیل های غیرخطی ، ملاحظات ویژه در تحلیل های آیین نامه ای و مبانی سیستم یک درجه آزادی و چند درجه آزادی از جمله محورهای این دوره آموزشی است.

شرکت کنندگان پس از پایان این دوره ، گواهی دریافت می کنند.

کسب اطلاعات بیشتر

 

 

    نظرات