آخرین اخطار به تعاونی های مسکن مهر

آخرین اخطار به تعاونی های مسکن مهر

www.BanaNews.irشرکت عمران شهر جدید پرند پس از چندین مکاتبه در سال ۹۰ به تعاونی هایی که تا کنون پرونده اعضای خود را به واحد واگذاری تحویل نداده اند اخطار داد که تا تاریخ ۳۱ /۱/ ۹۱ پرونده اعضای خود را ارسال کنند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی این شرکت، تمامی ۶۰۰ تعاونی مسکن مهر دارای پرونده در واحد واگذاری شهر پرند موظف بودند، پرونده های اعضای خود را هر چه سریعتر به شرکت عمران شهر پرند تحویل نمایند.

بنا بر گزارش ارائه شده توسط واحد واگذاری شرکت عمران پرند از ۶۰۰ تعاونی مسکن مهر دارای پرونده تنها ۱۶۳ تعاونی تا کنون اقدام به ارسال پرونده مسکن مهر اعضای خود کرده و از این تعداد نیز ۷۴ تعاونی رقم ناچیزی از پرونده های اعضای خود را تحویل داده اند.

در این خصوص ' قلعه نوئی' عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: شرکت عمران پرند برای آخرین بار به تعاونی های جانمایی شده در شهر پرند این اخطار را می دهد که هر چه سریعتر پرونده های اعضای خود را تا تاریخ ۳۱ /۱/ ۹۱ به شرکت عمران شهر پرند تحویل دهند.

وی افزود: در صورت عدم ارسال پرونده اعضا توسط تعاونی های مذکور تا تاریخ مذکور، شرکت عمران پرند از پذیرش تعاونی ها پس از تاریخ قید شده خودداری کرده و با توجه به استقبال گسترده از مسکن مهر جدید پرند، متقاضیان انفرادی جایگزین آنها خواهند شد.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر پرند با بیان اینکه تعلل بسیاری از تعاونی ها نسبت به انجام تعهدات خود، بدبینی را در ذهن برخی متقاضیان نسبت به مسکن مهر به وجود آورده است، اظهار داشت: همه روزه افراد بسیاری با مراجعه به واحد واگذاری شرکت عمران پرند خواهان رسیدگی به مشکلاتشان در خصوص ثبت نام مسکن مهر در تعاونی می شوند.

قلعه نوئی خطاب به متقاضیانی که تا کنون در تعاونی ثبت نام کرده اما هنوز تکلیف مسکن مهر آنها مشخص نشده است، بیان داشت: این افراد می توانند با انصراف و پس گرفتن وجه خود از تعاونی مربوطه، به شرکت عمران پرند مراجعه و اقدام به ثبت نام کنند تا هرچه سریعتر مسکن خود را تحویل گیرند.

 

 

    نظرات