تسهیل واگذاری مسکن مهر به متقاضیان دارای مشکلات خاص

تسهیل واگذاری مسکن مهر به متقاضیان دارای مشکلات خاص

http://www.bananews.ir/سقف تسهیلات خرید مسکن با تصویب کار گروه مسکن، برای متقاضیانی که در تسهیلات خرید مسکن سپرده گذاری می کنند، بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می رساند، مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه مسکن که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اتخاذ شده، از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، واگذاری مسکن مهر به متقاضیان دارای مشکلات خاص از قبیل زنان بی سرپرست و بیماران خاص با تأیید وزیر راه و شهرسازی مجاز است.

بر اساس بند دیگر این مصوبه، کلیه پروژه های مسکن مهر که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی احداث می شود، مشمول محدودیت سقف پرداخت تسهیلات برای هر ذی نفع واحد و محدودیت سقف پرداخت تسهیلات متناسب با سرمایه پایه برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی نمی شود.

همچنین سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی مجاز شد تا قدرالسهم هزینه های آماده سازی اراضی مسکونی و غیر مسکونی مهر که به صورت یکپارچه توسط اتحادیه یا تعاونیها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی آماده می شود، مطابق دستورالعملی که ظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می شود، به مجری آماده سازی پرداخت و به بهای تمام شده اراضی مربوط منظور کند.

بر اساس این مصوبه، نرخ سود اوراق مشارکت بانک مسکن مربوط به تسهیلات مسکن مهر از تاریخ ۱۵ /۱۱/ ۱۳۹۰ تا سررسید اوراق از ۱۷ درصد به ۲۰ درصد افزایش و مابه التفاوت به میزان(۳) واحد درصد توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن تلقی می شود.

 

 

    نظرات