مسکن مهر زنان فقط با تایید وزیر

مسکن مهر زنان فقط با تایید وزیر

http://www.bananews.ir/با تصویب کارگروه مسکن،از این پس واگذاری واحدهای مسکن مهر به متقاضیانی که دارای مشکلات خاص همچون زنان بی‌سرپرست و بیماران خاص هستند با تایید وزیر راه وشهرسازی مجاز شناخته می‌شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این تصمیم از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. همچنین با تصمیم کارگروه مسکن سقف تسهیلات خرید مسکن از سوی بانک مسکن برای متقاضیانی که در تسهیلات خرید مسکن سپرده‌گذاری می کنند، بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می‌رساند، همچنان مبلغ ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

بر اساس بند دیگر این مصوبه، کلیه پروژه‌های مسکن مهر که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی احداث می‌شود، مشمول محدودیت سقف پرداخت تسهیلات برای هر ذی‌نفع واحد و محدودیت سقف پرداخت تسهیلات متناسب با سرمایه پایه برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی نمی‌شود.

علاوه بر این، سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی مجاز شد تا قدرالسهم هزینه‌های آماده سازی اراضی مسکونی و غیرمسکونی مهر که به صورت یکپارچه توسط اتحادیه یا تعاونی‌ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی آماده می‌شود، مطابق دستورالعملی که ظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می‌شود، به مجری آماده سازی پرداخت و به بهای تمام شده اراضی مربوط منظور کند.

همین طور بر اساس این مصوبه، نرخ سود اوراق مشارکت بانک مسکن مربوط به تسهیلات مسکن مهر از تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال گذشته تا سررسید اوراق از ۱۷ درصد به ۲۰ درصد افزایش و مابه التفاوت به میزان ۳ درصد توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش‌بینی در بودجه سنواتی به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن تلقی می‌شود.

 

 

 

    نظرات