گزارش تصویری / تلاشگران عرصه صنعت سیمان

گزارش تصویری / تلاشگران عرصه صنعت سیمان

بنانیوز- مهندسین و کارگران صنعت سیمان میکوشند تا در سال حمایت از کار و تولید ملی تولید خود را برای صادرات و مصارف داخلی افزایش دهند.

http://www.bananews.ir/

www.BanaNews.ir

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

http://www.bananews.ir/

محمد شهبازی- مهر

    نظرات