خطر موج جدید بیکاری در بنگاه‌های بزرگ

خطر موج جدید بیکاری در بنگاه‌های بزرگ

http://www.bananews.ir/نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نسبت به عواقب روی آوردن برخی بنگاه‌های بزرگ کشور به انعقاد قراردادهای ماهیانه، فصلی و سفیدامضا با نیروی کار هشدار داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر در خصوص به کارگیری روش جدید انعقاد قرارداد در بنگاههای بزرگ از سوی کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش یکباره هزینه های بنگاه و رواج قراردادهای سفید امضا، ماهیانه و فصلی، گفت: وقوع این شرایط در بازار کار نشان دهنده بی اعتمادی تولیدکنندگان نسبت به آینده است.

نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: با توجه به شرایطی که پس از اجرای دور اول هدفمند کردن یارانه ها برای بنگاه ها به وجود آمده، هم اکنون میزان دریافت "تسویه های سفیدامضا" رو به افزایش است.

فتح الهی ادامه داد: با اینکه دولت نتوانست به وعده های خود در قبال کارفرمایان برای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها عمل کند، حال زمزمه اجرای فازدوم آن مطرح شده است و این موضوع به شدت بر نگرانی های بنگاهداران کشور افزوده است و آنها نسبت به اجرای دوباره افزایش قیمتها، خوشبین نیستند.

این مقام مسئول کارگری کشور به فراهم شدن زمینه سوء استفاده گروهی دیگر از کارفرمایان به ویژه در بنگاه های کوچک و خُرد پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی اشاره کرد و گفت: با وجود این، شرکتهای بسیار بزرگ و صاحب نام نیز به قراردادهای کوتاه مدت و موقت روی آورده اند.

وی خاطر نشان کرد: برای مدیران اینگونه بنگاه ها، انعقاد قراردادهای نادرست این اطمینان را به وجود می آورد که به محض افزایش دوباره قیمتها و همچنین ناتوانی در اداره بنگاه، از هزینه های مربوط به نگهداری نیروها بکاهند و با اینکه کل هزینه یک بنگاه در بخش نیروی انسانی ۷ تا ۸ درصد بیشتر نیست، اما روش مناسبی برای کارفرمایان محسوب می شود.

به گفته فتح الهی، هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کل قراردادهای همکاری بین کارگران و کارفرمایان با شرایط کارفرما و به اصطلاح سفید امضا می شود و با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد کل بنگاه های کشور نیز خرد و کوچ است، گسترش این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار شده است.

افزایش قراردادهای یکطرفه تا ۵۰ درصد از کل!

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: هم اکنون یکی از مهمترین مباحثی که در بنگاه های کوچک و بزرگ اتفاق می افتد که باعث طرح شکایت در هیئتهای حل اختلاف می شود، موضوع مربوط به قراردادها به ویژه بخش سفیدامضاء آن است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: با توجه به اینکه هم اکنون درصد افراد آماده به کار بالا است، فرد مجبور می شود در بدو ورود به بازار کار، شرایط کارفرما را بپذیرد و حتی مبالغ کمتر از مصوبه شورای عالی کار را نیز دریافت کند.

فتح الهی با اعلام اینکه پرونده های مربوط به قراردادهای سفید امضا در مورد زنان شاغل نسبت به مردان ۷۰ به ۳۰ است، گفت: ۷۰ درصد خانمها با شرایط کارفرمایان موافقت می کنند ولی این آمار برای مردان ۳۰ درصد است، به عبارتی مردان کمتری حاضر می شوند با کمتر از حداقلهای قانون کار فعالیت داشته باشند.

۷۰درصد سفیدامضاها برای زنان است

وی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل امضای قراردادهای سفید در بنگاهها، هیئتهای حل اختلاف نمی توانند کار خاصی برای کارگر و یا نیرویی که شکایتی را مطرح می کند انجام دهند و این موضوع به معنای ظلم مضاعفی به نیروی کار محسوب می شود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: به دلیل اینکه شرایط کار و ورود به بنگاهها برای خانمها به نسبت آقایان کمتر است، آنها مجبور می شوند شرایط کارفرمایان را بپذیرند و این موضوع باعث می شود تا برخی کارفرمایان از شرایط بازار کار و بالا بودن تعداد بیکاران نهایت سوء استفاده را ببرند.

 

 

    نظرات