حمایت های ویژه از انبوه سازان در سال تولید ملی

حمایت های ویژه از انبوه سازان در سال تولید ملی

www.BanaNews.irمعاون وزیر راه و شهر سازی گفت: در سالی که که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده است، از سرمایه گذاران برای بازسازی بافت فرسوده حمایت ویژه می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،' مجید کیان پور' به نام گذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت:با حمایت هایی که از انبوه سازان و سرمایه گذاران انجام می شود، به دنبال ایجاد انگیزه بیشتر آنها، برای بازسازی بافت فرسوده هستیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱۱۲ هزار واحد بافت فرسوده، نوسازی شده است و این نشان می دهد بافت فرسوده از ظرفیت بالایی برای فعالیت مردم، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و انبوه سازان برخوردار است.

معاون وزیر راه و شهر سازی افزود: مقایسه عملکرد سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ درخصوص بافت فرسوده نشان می دهد که در سال گذشته ۳۷ درصد افزایش نوسازی در بافت فرسوده داشته ایم و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بافت فرسوده پیش بینی شده ، افتتاح شده است.

وی همچنین گفت: با بسترسازی برای نوسازی در بافت فرسوده ، مشارکت و محوریت ساکنین این مناطق و کمک سایر دستگاه ها، در سال ۱۳۹۱ برای افتتاح ۱۲۰هزار واحد برنامه ریزی شده است.

کیان پور افزود: با توجه به شناسایی ۷۲ هزار هکتار محدوده بافت فرسوده در ۴۶۱ شهر،نوسازی حدود ۵۴۰۰ هکتار قبل از سال ۱۳۸۹ انجام شده بود. در سال ۱۳۹۰ نیز حدود ۱۴۰۰ هکتار نوسازی در بافت فرسوده انجام شده و این نشان دهنده رشد شتابان ، منطقی و قابل قبول برای نوسازی در بافت های فرسوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: درون بافت فرسوده همه امکانات برای نوسازی وجود دارد،تا با اسکان سرریز جمعیت مناطق مختلف شهری و جلوگیری از خالی شدن این مناطق به حیات دوباره بافتهای فرسوده کمک کنیم.

کیان پور در خصوص پروژه های ناتمام حوزه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اظهار داشت: سعی شده با استفاده از منابع داخلی شرکت اعتبارات عمرانی و سرمایه گذاران بخش خصوصی ، پروژه هایی که از سالیان گذشته ناتمام مانده، تکمیل شود.

وی افزود: در شش ماه نخست سال جاری پروژه بزرگ شهری شهید بهشتی شهر تبریز و محور صیقلان – تختی شهر رشت افتتاح خواهد شد.

وی پروژه میدان شهید بهشتی شهر تبریز را از پروژه های ناتمام و شاخص فضای شهری در محدوده بافت فرسوده خواند و اظهار داشت: هزینه ساخت پروژه میدان شهید بهشتی تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان شده است.

کیان پور با بیان اینکه، بازگشایی محور صیقلان – تختی شهر رشت تاثیر زیادی در روان سازی بار ترافیک شهری خواهد داشت، گفت: محور اصلی صیقلان – تختی در محدوده بافت فرسوده شهری رشت از پروژه های ناتمام در بافت های فرسوده شهری به شمار می آید که با هزینه بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بازگشایی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهر سازی ساخت پروژه های نوسازی الگو در محدوده بافت های فرسوده تاریخی را منطبق با فرهنگ معماری ایرانی - اسلامی اعلام کرد و گفت: این پروژه ها در محدوده بافت های فرسوده شهری یا تاریخی به عنوان پروژه های محرک در نوسازی منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت.

کیان پور در مورد اجرایی کردن مصوبات سفرهای استانی گفت : ۹۹ درصد مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی و ۸۰درصد مصوبات دور سوم نیز اجرایی شده است به دنبال اجرایی شدن سایر مصوبات هستیم .

 

 

    نظرات