مناقصه ۸۹ میلیاردی یک پروژه عمرانی لغو شد

مناقصه ۸۹ میلیاردی یک پروژه عمرانی لغو شد

http://www.bananews.ir/مناقصه ۸۹ میلیارد ریالی متعلق به یکی از دستگاه‌های اجرایی استان فارس به دلیل عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات تجدید شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از اداره کل بازرسی استان فارس ،موضوع این مناقصه، احداث یک پروژه عمرانی بود که در آن قانون برگزاری مناقصات رعایت نشده بود. این مناقصه توسط دستگاه مناقصه‌گذار با رعایت قانون برگزاری مناقصات، مجدداً‌ برگزار می‌شود.

 

 

 

    نظرات