دلار بر مسکن‌مهر اثر گذاشت

دلار بر مسکن‌مهر اثر گذاشت

http://www.bananews.ir/مسکن مهر سه هدف عمده را دنبال می‌کند که شامل شکستن بازار سفته بازی مسکن با افزایش طرف عرضه، کمک به خانه‌دار شدن قشر محروم از جمله دهک‌های یک تا چهار و ارتقای دانش مدیریت پروژه و روش‌های اجرایی مهندسی ساخت است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در حال حاضر شاهد هستیم قیمت خرید و فروش مسکن از سال ۸۶ تاکنون تغییر خارج از محدوده تغییرات نرخ تورم نکرده و یکی از دلایل‌این امر خروج بورس بازان و سفته بازان مسکن از‌این بازار است.ولی متاسفانه باید گفت در خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه از برنامه عقب هستیم و دلیل آن عدم وجود مدیریت ویژه و متناسب این طرح عظیم در سطوح اجرایی است. در تحقق هدف سوم موفق عمل نکرده‌ایم و یکی از دلایل آن تفکر سنتی در راس هرم شرکت‌های پیمانکاری است.در شرایط فعلی چنانچه متولیان مسکن مهر برای تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز چاره اندیشی نکنند قطعا نمی‌توان به هدف متری ۳۰۰ هزار تومان برای هر واحد مسکن مهر دست یافت.اکنون بهای تمام شده درنظر گرفته شده برای پیمانکاران مربوط به قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است، ضمن‌ اینکه در آن زمان هر دلار یک هزار تومان بود، در حالی که اکنون قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و دلار نیزبالغ بر ۷۰ درصد گران‌تر شده و بازار پرنوسانی دارد.‌این عوامل سبب شده تا پیمانکاران با‌این دلهره و نگرانی روبه‌رو باشند که با چه قیمتی می‌توان هر واحد مسکن مهر را به پایان رساند. در شرایط فعلی پافشاری متولیان امر روی متری ۳۰۰ هزار تومان نه تنها منطقی نیست بلکه از آنها انتظار می‌رود براساس محاسبات دقیق علمی‌و تجربی نسخه جدیدی برای مسکن مهر بپیچند و راهکار جدیدی ارائه دهند زیرا اصرار بر قیمت قبلی تنها سبب می‌شود گرهی را که اکنون می‌شود با دست باز کرد دیگر نتوان حتی با دندان گشود! نحوه پرداخت هزینه‌های پروژه مسکن مهر که برعهده متقاضی است نیز باید در سطح دولت و وزارتخانه حل و فصل شود زیرا پرداخت‌این هزینه‌ها در ابتدای کار پیمانکار را از نظر نقدینگی نجات می‌دهد.‌این کمبود نقدینگی به حدی است که پیمانکاران مسکن مهر اعتبار خود را در بازار از دست داده‌اند و دیگر خرید تعهدی؛ که خود کمکی به جریان نقدینگی است؛ وجود ندارد.

 

 

 

 

 

    نظرات