۵۰ درصد متوفیان ناشی حوادث کار در بخش ساختمان بوده است

۵۰ درصد متوفیان ناشی حوادث کار در بخش ساختمان بوده است

http://www.bananews.ir/رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: ۵۰ درصد متوفیان ناشی از حوادث کار استان اصفهان در سال ۹۰، در بخش ساختمان رخ داده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) امیر مسعود حاجی رستم امروز با تاکید بر لزوم بازرسی، کنترل و نظارت از سوی اداره بازرسی کار و سازمان نظام مهندسی و لزوم توجه کارفرمایان به این موضوع، اظهار داشت: سال ۹۰ تعداد متویان ناشی از حوادث کار در استان ۱۰۴ مورد بوده که نسبت به سال ۸۹، که معادل ۱۰۳ حادثه بود افزایش مختصری داشته است.

وی به یک هزار و ۷۳۹ مورد حادثه ناشی از کار در سال ۹۰ در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: ۶ درصد این حوادث در سال گذشته منجر به فوت شده است.

رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به این که از مجموع حوادث ناشی از کار در اصفهان، یک هزار و ۶۸۹ مورد مربوط به آقایان و ۵۰ مورد مربوط به زنان بوده است اضافه کرد: از مجموع این حوادث ۴۵۶ مورد در بخش ساختمان، ۹۱۲ مورد در بخش صنعت و ۳۷۱ مورد سایر حوادث را شامل می شود. وی همچنین ادامه داد: در مقایسه تعداد شاغلین ساختمان و بخش صنعت، آمار و ضریب وفور حوادث در بخش ساختمان بیش از صنعت است.

حاجی رستم با بیان این که آمار حوادث ناشی از کار سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، در حدود ۴ درصد کاهش داشته است، افزود: سال ۸۹ تعداد حوادث ناشی از کار معادل یک هزار و ۸۰۴ حادثه بوده است.

وی یادآور شد: سال گذشته از مجموع حوادث ناشی از کار در استان اصفهان ۱۲۰ مورد منجر به نقص عضو، ۲۳۲ مورد قطع عضو، ۷۶۰ مورد شکستگی و ۶۲۳ مورد منجر به سایر حوادث شده است.

رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: بیشترین درصد حوادث به ترتیب در نواحی دست، پا، سر و سایر موارد بوده است.

وی در بررسی حوادث استان عمده ترین دلایل قصور کارفرمایان در بروز حوادث را ناشی را ناامن بودن ماشین آلات و محیط کار، عدم نظارت کارفرما و نبود آموزش و عدم تهیه تجهیزات حفاظت فردی دانست و افزود: عمده دلایل قصور کارگران در بروز حوادث سهل انگاری و عدم توجه به مقررات و ایمنی و تعجیل در کار است.

 

    نظرات