برخورد با ساخت‌وسازهای فرحزاد

برخورد با ساخت‌وسازهای فرحزاد

http://www.bananews.ir/مشاور حقوقی استاندار تهران با بیان اینکه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی زمین در تهران در قالب چندین پرونده در نوبت قرار گرفته‌اند، گفت: تمامی مناطقی که در آن به صورت غیرقانونی ساخت‌وساز صورت گرفته از جمله منطقه «فرحزاد» که یکی از منابع طبیعی تهران است نیز در دستور کار برخورد با متخلفان قرار دارد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ولی‌ا... داوریان در گفت‌وگو با ایسنا همچنین با اشاره به اینکه طبق بازه زمانی هر ماه یک منطقه از مناطق و منابع طبیعی تصرف شده در دستور کار قرار می‌گیرد، تصریح کرد: اکثر پرونده‌های تصرفات غیرقانونی مربوط به گذشته است و با جدیتی که تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط داشتند، ساخت‌وساز جدیدی نداشتیم.

وی با بیان اینکه تا نیمه خرداد ماه پرونده منطقه مرتضی‌گرد بسته می‌شود، گفت: در این مرحله با مابقی تصرفات غیرقانونی برخورد می‌شود و بر اساس برنامه زمانی، مناطق شمالی تهران نیز از جمله «اوشان و فشم» در دستور بعدی برخورد قرار دارند. داوریان ادامه داد: تمام مناطقی را که در آن ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته باشد، بدون استثنا در دستور کار قرار می‌دهیم، اما به خاطر هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی امکان برخورد با همه این پرونده‌ها در یک زمان مشخص وجود ندارد، لذا دربازه زمانی مشخص و هر ماه یک پرونده مورد برررسی و اقدام قرار می‌گیرد.

 

 

    نظرات