عرضه سهام 'هما' برای تنها یک خریدار

عرضه سهام 'هما' برای تنها یک خریدار

http://www.bananews.ir/سومین عرضه ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی 'هما' در فرابورس فردا (دوشنبه) ۲۵ اردیبهشت ماه با حضور یک خریدار انجام می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، بر اساس آگهی منتشر شده، متقاضیان خرید ۱۹۵ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۲۵۱ سهم این شرکت تا روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه امسال مهلت داشتند درخواست خرید خود را به سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

خبرها حاکی از آن است که یک متقاضی درخواست خرید سهام غول هواپیمایی ایران را به سازمان خصوصی سازی ارائه داده است تا شاید طلسم ناکامی های واگذاری این شرکت شکسته شود.

بر اساس این گزارش، اسناد و مدارک این واگذاری در خصوص توان مالی و فنی ارائه شده توسط متقاضیان این سهام شامل نام شرکت خریدار، موضوع فعالیت، سرمایه ثبت شده، محل و تاریخ ثبت، آخرین ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، ترکیب سهامداران همراه با میزان درصد سهام، اعضاء هیات مدیره به همراه سوابق خدمتی آنان، میزان سرمایه گذاری شرکت در دیگر شرکت ها یا پروژه ها به تفکیک است.

براساس این گزارش، متقاضیان باید پیشنهادات خود را نسبت به کل سهام عرضه شده که به ارزش کل پایه ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۴۶۱ ریال آگهی شده است، ارائه کنند.

تعداد سهام جذب شده ترجیحی توسط کارکنان معادل ۱۹ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۹۲۴ سهم این شرکت هم در صورت تعلق گرفتن از سهام قابل واگذاری و قیمت پیشنهادی برنده مزایده به نسبت تعداد سهام جذب شده کسر و مانده سهام مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد.

کسب اطلاعات کافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله نیز بر عهده خریداران است.

سپرده شرکت در این مزایده ۴۳۲ میلیارد و ۳ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۱۴ ریال اعلام شده و برنده نهایی این واگذاری ۲۰ روز کاری پس از قطعیت معامله مهلت دارد نسبت به پرداخت ۲۰ درصد مبلغ پیشنهادی اقدام و بقیه را به صورت قسطی در مدت ۸ سال پرداخت کند.

این گزارش می افزاید: متقاضیان خرید هما باید ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۸۷ نباشند.

همچنین فواصل زمانی اقساط این شرکت از یکدیگر، شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی دوازده درصد است.

براساس جزئیات منتشر شده، در ارزشگذاری سهام هما ارزش برند به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال شامل ۱۰هزار میلیارد ریال بابت ارزش نام و علامت تجاری و پنج هزار میلیارد ریال بابت ارزش مجوزها، امتیازات خدمات فرودگاهی، دانش فنی و نیروی انسانی متخصص منظور شده است.

با توجه به بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و همچنین بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۴) آیین نامه استخدامی شرکت هواپیمایی هما، شرکت سالانه ۴۲۴ میلیارد ریال بابت کسری حق بیمه بازنشستگی و وجوه پرداختی به بازنشستگان ( ذخیره در حساب ها ) پرداخت می کند، لذا معادل ۵ هزار میلیارد ریال بابت ارزش فعلی تعهدات شرکت برای تأمین کسری وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان تعیین و در ارزشگذاری سهام شرکت منظور شده و جزء تعهدات شرکت خواهد بود.

در ارزشگذاری سهام این شرکت هم بابت ارزش سرمایه گذاری دولت که به مبلغ ۲ هزار۸۱۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریال شامل ۱یک هزار و ۹۹۶ میلیارد و ۴۳۷ میلیون ریال ارزش مازاد تجدید ارزیابی شرکت های ایران ایر تور و گروه هتلهای هما و ۸۱۸ میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال پرداخت های دولت از محل صندوق ذخیره ارزی برای خرید هواپیما بوده است .

با توجه به خارج کردن ۲ هزار و ۲۰ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال بابت ارزش دفتری سرمایه گذاری در شرکت های ایران ایرتور و گروه هتل های هما و همچنین کسر مابه التفاوت ارزش تجدید ارزیابی و ارزش دفتری ویژه در دو شرکت مذکور به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال خالص آن به مبلغ ۷۹۴ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال منظور شده است.

خریدار متعهد است بدهی شرکت به خزانه به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال را پرداخت کند و همچنین مکلف است قبل از هرگونه اقدامی در خصوص تغییر نام و علامت تجاری (LOGO) شرکت، موافقت سازمان هواپیمایی کشوری یا مراجع ذی صلاح را اخذ کند.

از سویی دیگر، سهام ترجیحی فقط در صورت تقاضای کتبی واگذار می‌شود و اشخاص واجد شرایط باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر نخستین آگهی و یا نامه اعلام سازمان به بنگاه مورد واگذاری، درخواست خود مبنی بر استفاده از سهام ترجیحی به همراه فهرست جمعی مشخصات کامل متقاضیان که به تأیید بنگاه، دبیرخانه سهام عدالت و سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه رسیده باشد به انضمام برگ های قرارداد را به دفتر امور واگذاری بنگاه ها تسلیم کنند.

 

 

    نظرات