قبوض گرانی آب می‌آید

قبوض گرانی آب می‌آید

http://www.bananews.ir/با تصمیم قطعی دولت برای افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه‌ها و اعلام مقامات وزارت نیرو، قیمت آب در بخش خانگی به زودی افزایش یافته و در صورت اجرای سناریوی ۲۰درصدی، قیمت هر مترمکعب آب در بخش خانگی از ۲۵۰ به ۳۰۰ تومان خواهد رسید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در سال گذشته و زمینه سازی دولت برای ورود به مرحله دوم این طرح، مباحث و اظهارات مختلفی در مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها مطرح شده است.

بر پایه این گزارش، پس از بررسی های مختلف بر روی قیمتهای آب در فاز اول هدفمندی یارانه ها؛ متوسط قیمت آب شرب در بخش خانگی ۲۵۰۰ ریال تعیین شد و از یکسال پیش تاکنون نیز اجرا می شود. با این حال، قیمتی که قبل از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها از مردم دریافت می شد ۱۱۲۵ ریال بوده است.

همچنین در بخش غیرخانگی نیز بسته به نوع مصارف صنعتی، تجاری یا مراکز آموزش، عمومی، دولتی و مصارف آزاد قیمت‌های متنوعی در نظر گرفته شد. به صورت کلی میانگین قیمت فروش آب در بخش خانگی وغیرخانگی قبل از اجرای قانون ۱۳۸۵ ریال بود که بعد از اجرای فاز اول هدفمندی به ۲۸۸۵ ریال افزایش یافت.

برای مصارف خانگی در فاز اول هدفمند کردن یارانه ها ۱۰ پله مصرف مشخص و از صفر تا ۵۰ مترمکعب پیش بینی شد که البته برای بیش از ۵۰ مترمکعب نیز پیش بینی هایی صورت گرفت. به صورت کلی متوسط قیمت هر مترمکعب آب شرب برای کل کشور در منازل مسکونی در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها ۲۵۰۰ ریال و برای بخش صنعت ۴۱۲۰ ریال تعیین شد.

ارسال ۴ سناریو به ستاد هدفمندی

آب روستایی در بخش خانگی نیز در فاز اول ۹۵۰ ریال و بخش غیرخانگی ۴۰۰۰ ریال تعیین و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد . با این حال در بخش قیمت فاضلاب نیز تغییری ایجاد نشد. با این حال مقامات وزارت نیرو در زمان آغاز اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها اعلام کردند که قیمت آب بیش از ۸۵ درصد شهروندان بیشتر از ۳ هزار تومان افزایش نخواهد داشت.

پیش تر مقامات ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بودند که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به پیشنهاد مسئولان وزارت نیرو بررسی خواهد شد.

مجید نامجو، وزیر نیرو نیز قبل از این به مهر اعلام کرده بود که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها را با ۴ سناریو به ستاد هدفمندی یارانه ها تحویل داده اند و مصوبه این ستاد برای وزارت نیرو برنامه جدید خواهد بود که به اجرا گذاشته می شود.

وزیر نیرو محتمل ترین سناریوی افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها را ۲۰ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: با این حال تصمیم گیرنده نهایی ستاد هدفمندی یارانه ها خواهد بود. البته وی اظهارنظر قطعی رئیس جمهور درباره ورود آب به سبد اصلاح قیمت فازدوم هدفمندی را نیز تعیین کننده دانسته بود.

مقامات وزارت نیرو یکی از دلایل طرح پیشنهاد این وزارتخانه به ستاد هدفمندی یارانه ها برای افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها را تثبیت قیمتها و ضرر و زیان شرکت ای آبی اعلام کرده اند.

جدول آب بهای یک واحد مسکونی شهر تهران در فازاول هدفمندی یارانه ها

پله های ۹ گانه مصرف آب یک ماهه یک واحد مبلغ آب بهای یک ماهه هر واحد

پلکان اول از ۱ تا ۵ مترمکعب از ۱۴۱۵ تا ۷۰۷۵ ریال

پلکان دوم از ۶ تا ۱۰ مترمکعب از ۹۱۹۹ تا ۱۷۶۹۵ریال

پلکان سوم از ۱۱ تا ۱۵ مترمکعب از ۲۰۵۲۶ تا ۳۱۸۵۲ ریال

پلکان چهارم از ۱۶ تا ۲۰ مترمکعب از۳۵۳۹۱ تا ۴۹۵۴۶ ریال

پلکان پنجم از ۲۱ تا ۲۵ مترمکعب از ۵۴۵۰۱ تا ۷۴۳۲۳ ریال

پلکان ششم از ۲۶ تا ۳۰ مترمکعب از ۸۲۱۰۹ تا ۱۱۳۲۵۶ریال

پلکان هفتم از ۳۱ تا ۳۵ مترمکعب از ۱۲۳۸۷۳ تا ۱۶۶۳۴۰ ریال

پلکان هشتم از ۳۶ تا ۴۰ مترمکعب از ۱۸۰۴۹۷ تا ۲۳۷۱۲۵ ریال

پلکان نهم از ۴۱ تا ۵۰مترمکعب از۲۶۵۲۳۷ تا ۵۲۰۲۵۲ریال

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر با اعلام اینکه برای اصلاح قیمت های آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها منتظر اظهار نظر و مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها هستیم، گفت: پس از ابلاغ مصوبه جدید ستاد، اصلاح قیمت جدید انجام می شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا پیش تر به خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که وزارت نیرو پس از اجرای فازاول قیمت ها و اصلاحات صورت گرفته در خصوص قیمت آب در بخش های مختلف، شرایط اجرای فازدوم اصلاح قیمت ها را دارد.

وزارت نیرو از نیمه دوم سال گذشته آمادگی خود برای ورود به اجرای فازدوم اصلاح قیمت ها در بخش آب را اعلام کرده بود؛ با این حال قطعی شدن سناریوهای پیشنهادی این وزارتخانه در ستاد هدفمندی یارانه ها به سال جاری منتهی شد.

اصلاح ۶درصدی الگوی مصرف آب

به صورت کلی در قالب اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در بخش آب، صرفه جویی مصرف کنندگان و اصلاح الگوی مصرف میزان کاهش مصرف آب را بیش از ۶ درصد افزایش نداد.

وزارت نیرو امیدوار است از طریق بهبود قیمت های آب علاوه بر نزدیک شدن به قیمت تمام شده هرمترمکعب آب و تغییر الگوی مصرف خانوارها؛ درآمد شرکت های آب و فاضلاب کشور را نیز بهبود بخشد.

به دلیل پایین بودن قیمت آب و همچنین عدم تغییر آن در طی سالیان متمادی؛ هم اکنون بسیاری از شرکت های آب و فاضلاب کشور در شرایط درآمدی نامناسبی قرار دارند و دست کم دارای شرایط تامین هزینه های خود بدون درآمد قابل توجه هستند.

 

 

    نظرات