همایش آشنایی با استقرار سیستم مدیریت انرژی طبق استاندارد ISO 50001

همایش آشنایی با استقرار سیستم مدیریت انرژی طبق استاندارد ISO 50001

http://www.bananews.ir/بنانیوز- همایش آشنایی با استقرار سیستم مدیریت انرژی طبق استاندارد ISO 50001 خرداد ماه ۹۱ در دو شهر تهران و مشهد برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) با توجه به اهمیت مدیریت انرژی و لزوم بهینه سازی مصرف آن در ساختمان و صنعت ، موسسه توسعه آموزشی و پژوهشی سینا با همکاری دفتر BSI ، همایش آشنایی با استقرار سیستم مدیریت انرژی طبق استاندارد ISO 50001 برای مدیران و کارشناسان برگزار می نماید.

مدرسین: سر ممیز مدرس بین المللی BSI جناب آقای دامان دو سود و سرممیز BSI آقای مهندس صدیقی ، کارشناس BSI آقای مهندس آخرتی و اساتید مدعو

مطالب قابل ارائه در همایش:

- آشنایی و معرفی استاندارد ISO 50001 و نحوه استقرار سیستم مدیریت انرژی

- راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

- فن آوری های نوین تجهیزات انرژی بر

- رویکرد فرایند های اصلی مرتبط با انرژی سازمان، منابع مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم

- فرایندها، خط مشی ها،اهداف تکنیک ها و روش های مستند سازی سیستم مدیریت انرژی

زمان و مکان همایش: ۱۷ /۳ /۹۱ در تهران و ۱۸ /۳/ ۹۱ در مشهد

- هزینه شرکت درهمایش: هزینه شرکت در همایش به ازاء هر نفر مبلغ ۰۰۰ /۵۰۰/ ۱ ریال شامل هزینه های حضور در دوره ، پذیرایی ، ناهار، بسته آموزشی و صدور گواهینامه بین المللی می باشد .

- اعضاء سازمان های نظام مهندسی ساختمان و سازمان های دولتی از تخفیف ۲۰% نیز بهره مند میباشند.

- مدارک مورد نیاز:تصویر مدرک تحصیلی معرفی نامه سازمان تصویر فیش بانکی وجه پرداختی به حساب شماره ۰۲۰۷۲۳۸۵۱۸۰۰۸ عهده بانک صادرات به نام آقایان تاج فرد و مظفریان و فکس فیش واریزی به دبیر خانه به شماره تلفن ۷۷۶۲۳۶۲۹ - ۰۲۱

- گواهینامه حضور:در پایان همایش گواهینامه بین المللی توسط دفتر BSI ارائه می گردد.

www.maskanemodern.com

    نظرات