منطقه خلیج فارس از لحاظ خوردگی بتن بدترین شرایط دنیا را دارد

منطقه خلیج فارس از لحاظ خوردگی بتن بدترین شرایط دنیا را دارد

http://www.bananews.ir/مدیر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن واحد خلیج فارس گفت: از لحاظ مقدار'یون کلر' درهوا که باعث خوردگی بتن می شود منطقه خلیج فارس بدترین شرایط دنیا را دارد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سید 'طاها طباطبایی عقدا ' روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا، اظهارداشت: وجود رطوبت بسیار بالا و یون کلر موجود در هوا موجب خوردگی آرماتورهای کار گذاشته شده در بتن شده که منجربه افزایش حجم میل گردها و ترک خوردن بتن و از هم پاشیده شدن آن می شود.

به گفته وی منطقه خلیج فارس برای ساخت و ساز به خصوص احداث ساختمان بتونی و فلزی شرایط کاملا ویژه ای دارد طوریکه متفاوت از دیگرنقاط کشور است.

وی با بیان اینکه مدت ۲۰ سال است که اساتید دانشگاه و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن روی این موضوع در این منطقه کار و تاکنون راه حل هایی نیز ارایه کرده اند، یادآورشد: نتیجه این مطالعات در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ذکر شده است.

این مقام مسوول ابراز داشت: در این مبحث مقررات ویژه ای برای ساخت بتن در حاشیه خلیج فارس در نظرگرفته شده که دردسترس همگان به خصوص سازمانهای نظام مهندسی وشرکتهای ساختمانی و پیمانکاری قرار دارد.

طباطبایی ازدیگر عوامل مهم خوردگی درحاشیه خلیج فارس به استفاده بی رویه از آب برا ی ساخت بتن اشاره کرد و گفت: دراین مناطق باید در هر۱۰۰ کیلوگرم سیمان حداکثر۴۰ لیتر آب مصرف شود و برای ایجاد کارآیی بهتربتن بایستی حتما از فوق روان کننده استفاده کرد.

' فوق روان کننده ماده ای شیمایی است که به میزان خیلی کم به بتن اضافه می شود و کارایی بتن را برای اجرا زیاد می کند.'

مدیر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن واحد خلیج فارس با بیان اینکه کارخانه های سیمان حداقل استانداردها را در تولید محصول اجرا می کنند، افزود: از آنجایی که در اکثریت پروژه ها از روان کننده و نسبت آب به سیمان (استاندارد) استفاده نمی شود، بهترین راه حل اضافه کردن فوق روان کننده به ترکیبات سیمان ( خشک) در کارخانه است.

این مقام مسوول یکی از مهم ترین راه حل ها برای جلوگیری از خوردگی در ساختمانهای بتنی، تولید سیمان ویژه برای مناطق حاشیه خلیج فارس نام برد و ابراز داشت: متاسفانه درحال حاضر هیچیک از کارخانه ها به آن عمل نمی کنند.

وی گفت: درنتیجه عمل نکردن به این مهم، بالای ۹۰ درصد پروژه های ساخت و ساز شهری و روستایی به دلیل نداشتن آگاهی، وجدان کاری وهمچنین رعایت نکردن قوانین و مقررات ملی ساختمان دارای مشکلاتی در این خصوص ( خوردگی) هستند.

به گفته وی در یکی از ساختمانهای هشت طبقه احداثی دربلوار امام خمینی(ره) شهر بندرعباس به دلیل رعایت نکردن مسائل ذکر شده از سوی شرکت سازنده ، طبقه زیر زمین آن به دلیل وجود رطوبت بالا دچار خوردگی شدید شده طوریکه قطر آرماتور استفاده شده در آن از نمره ۲۴ به ۱۶ تقلیل یافته که وقوع زلزله باعث تخریب تمام ساختمان می شود.

طباطبایی عقدا با بیان اینکه 'شعار انجمن جهانی بتن'ساخت بتن باطول عمریکهزارسال است اظهارداشت: این درحالی است که در ایران مرکز تحقیقات ساختمان عمر ۱۰۰ ساله را برای بتن تضمین می کند.

وی از تولید شن و ماسه استاندارد، سیمان سالم، و رعایت مقررات ساخت بتن و سپس نگهداری آن بعنوان دیگر عوامل مهم دوام بتن نام برد.

این مقام مسوول با بیان اینکه' قانون' داریم اما' نظارت کامل' نمی کنیم از دست اندرکاران پروژه های بزرگ وکوچک خواست ضمن جدی گرفتن قوانین و مقررات برای داشتن ساختمانهای متسحکم به آنها عمل کنند

 

 

    نظرات