کتاب فنون کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه های منابع طبیعی

کتاب فنون کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه های منابع طبیعی

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) کتاب فنون کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در پروژه های منابع طبیعی با موضوع نظام های اطلاعاتی جغرافیایی آب،منابع - مهندسی -نظام های اطلاعاتی جغرافیایی توسط علی سلاجقه ،امین صالح پور جم، محمدعلی فتاحی اردکانی و مریم تاجیکی تالیف و امسال در انتشارات کیان رایانه سبز منتشر شده است.

 

 

    نظرات