اهداء ‌تندیس ملی بهره‌وری به شرکت ریلی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن

اهداء ‌تندیس ملی بهره‌وری به شرکت ریلی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن

http://www.bananews.ir/شرکت ریلی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن در مرحله دوم سومین دوره جشنواره ملی بهره‌وری موفق به اخذ تندیس ملی بهره‌وری شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن، این شرکت در مرحله دوم سومین دوره جشنواره ملی بهره‌وری، حائز رتبه برتر پروژه‌های موفق بهره‌وری در بخش حمل و نقل ریلی در سطح ملی ‌و موفق به اخذ تندیس ملی بهره‌وری شد.

بنابراین گزارش در این مرحله از بین ۸۹۰ شرکت محاسبه شده در مرحله اول، ۲۵۸ شرکت که بهترین عملکرد را در رشد شاخص‌های بهره‌وری داشتند به مرحله دوم راه‌یافته‌اند.

از بین ۱۶۱ پروژه موفق بهره وری، تعداد ۱۳۴ طرح مورد تأیید هیئت علمی و حائز شرایط شرکت در مرحله دوم جشنواره و مورد داوری قرار گرفتند که هر سه طرح این شرکت ‌جزو طرح‌های برگزیده انتخاب شد و امروز مصادف با روز ملی بهره‌وری با اهدای تندیس ملی بهره‌وری از این شرکت تقدیر به عمل می‌آید.

 

    نظرات