سه ایراد وام بافت‌فرسوده چیست؟

سه ایراد وام بافت‌فرسوده چیست؟

http://www.bananews.ir/معاون شهردار تهران درباره مصوبه افزایش وام نوسازی بافت‌فرسوده از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان گفت: جدا از ناکافی بودن میزان افزایش وام، در حال حاضر مشکل اصلی در مسیر پرداخت این نوع وام، بوروکراسی بانک‌هاست که مسیر تسهیلات‌دهی را سخت کرده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رییس سازمان نوسازی شهرداری تهران با وجود آنکه افزایش میزان تسهیلات و وام‌های بانکی با سود پایین را دلیلی برای افزایش انگیزه‌های ساخت وساز در بافت فرسوده می‌داند، اما معتقد است: در شرایط فعلی که به طور مداوم شاهد افزایش هزینه‌های ساخت وساز هستیم افزایش چنین رقمی (۵ میلیون تومان) برای متقاضیان ساخت وساز در بافت فرسوده چندان محرک بخش نیست. علیرضا جعفری افزایش حداقلی میزان تسهیلات تشویقی برای بافت‌های فرسوده را دارای سه‌ایراد اساسی دانست و گفت: اول آنکه با وجود افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز ۵ میلیون تومان چندان انگیزه بخش نخواهد بود، چون ‌این رقم در سبد هزینه ساخت وساز بسیار پایین است.

دوم آنکه بسیاری از تعهدات بانک‌ها در سال گذشته هنوز عملی نشده است و بسیاری از متقاضیان نتوانستند از تسهیلات تشویقی بهره‌مند شوند که منجر به‌ایجاد جو بی‌اعتمادی در میان متقاضیان شده است.

او افزود: سوم آنکه مسیر پرداخت تسهیلات و فرآیند بوروکراسی‌های اداری و تقاضای اسناد و ضامن از متقاضیان روند تسهیلات‌دهی را سخت‌تر و وطولانی کرده است که باعث کم شدن استقبال افراد شده است.

جعفری درباره میزان متقاضیان معرفی شده به بانک برای دریافت تسهیلات در سال گذشته گفت: تنها ۷۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام شدند.

او ادامه داد: اگر هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در بافت فرسوده را به طور متوسط ۴۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم برای واحد‌های ریزدانه رقم تسهیلات تعیین شده عدد قابل توجهی است؛ اما باید‌این نکته را در نظر گرفت که ساکنان بافت فرسوده توان بازپرداخت چنین مبالغی را ندارند.

رشد هزینه بیش از افزایش رقم وام

محمد مهدی مافی یک انبوه‌ساز بخش مسکن نیز افزایش ۲۰ درصدی تسهیلات تشویقی در بافت فرسوده را با توجه به رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی هزینه ساخت ناکافی دانست و گفت: با توجه به رشد هزینه ساخت وساز برای افزایش میزان وام آماده بودیم؛ اما مبلغ وام تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۳۵ درصدی هزینه‌ها هنوز هم نمی‌تواند تمام هزینه‌های ساخت‌و‌ساز را پوشش دهد.

او اضافه کرد: اگر براساس الگوی مصرف مساحت هر واحد مسکونی را بین ۷۰ تا ۷۵ مترمربع و هزینه ساخت را ۶۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع در نظر بگیریم، می‌بینیم که هزینه تمام شده ساخت به ۴۲ میلیون تومان می رسد که با رقم تعیین شده هنوز هم فاصله دارد. او در پاسخ به‌این سوال که بانک‌ها چقدر به‌این مصوبه پایبند هستند، اظهار کرد: به طور طبیعی بانک یک نهاد اقتصادی است که به دنبال تامین منافع اقتصادی خود است و در مواردی که درصد سود تعیین شده از قیمت تمام شده وام کمتر باشد، به نظر می‌رسد بانک در صورت نبود اهرم فشار از اجرای چنین مصوبه‌ای شانه خالی کند.

 

 

 

    نظرات