ساخت و تکمیل ۱۵ سد جدید در سال ۹۱

ساخت و تکمیل ۱۵ سد جدید در سال ۹۱

http://www.bananews.ir/معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام اینکه برای سال جاری منابع مناسبی برای تکمیل مجتمع‌های آبرسانی روستاها پیش بینی شده است، از ساخت و تکمیل ۱۵ سد جدید در کشور خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در سال ۹۱ پیش بینی شده است که حدود ۱۵ سد به بهره برداری برسد، گفت: همچنین با استفاده از ردیف های درنظر گرفته شده در قانون بودجه سال جاری، مجتمع های آبرسانی کشور را نیز تکمیل خواهیم کرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: از سوی دولت در زمینه اختصاص منابع و بودجه های مناسب برای بهره برداری تعداد زیادی از مجتمع‌های آبرسانی کشور برنامه ریزی شده است و می توان با تکمیل اینگونه طرحها آنها را در اختیار روستائیان کشور قرار داد.

عطارزاده خاطر نشان کرد: همچنین از دیگر بحثهای مهم حوزه آب در سالجاری تامین آب طرح های کشاورزی است که برای این منظور نیز کارگروه کشاورزی در استان ها تشکیل شده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو هدف اصلی از تشکیل کارگروه های استانی را آبرسانی به طرحهای کشاورزی اعلام کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل در این بخش این است که بتوانیم صرفه جویی مناسبی را در بخش مصرف آب داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نقش آب در بخش کشاورزی بسیار حیاتی و پررنگ است، تاکید کرد: تکمیل بسیاری از طرحها در این زمینه به آبرسانی مرتبط است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا همچنین کمیل طرح های مهر ماندگار در بخش نیرو را از دستورات ویژه رئیس جمهور دانست و تصریح کرد: از طریق پشتوانه های مالی که برای این منظور فراهم می شود می توانیم به اجرای طرحهای مختلف حوزه نیرو سرعت ببخشیم.

 

 

    نظرات