انتشار الکترونیکی مجموعه مقالات همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

انتشار الکترونیکی مجموعه مقالات همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

www.BanaNews.irبنانیوز- مجموعه مقالات همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریاییدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی، ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این کنفرانس ۵۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۱۳ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

مدلسازی و بهینه سازی عملکرد یک سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد - توربین گاز با الگوریتم ژنتیک
محافظت دربرابر آتش سازه های آلومینیومی به کاررفته درساختمان کشتی
استفاده از سیستمهای مدیریتی ابزاری جهت ارزیابی ایمنی دریانوردی
مدلسازی عددی در برهمکنش سونامی و ساحل دریک بعد
بررسی معادلات حاکم و شبیه سازی جریان رزین درساخت شناورهای کامپوزیتی به روش VIP
بررسی تاثیرات وجود بنادرخشک در رفع مشکلات بنادرساحلی
بررسی و دسته بندی رویکردهای مختلف بهینه سازی درمساله ی تخصیص کشتی های کانتینری به اسکله
محاسبه دقیق مقاومت موج سازی به عنوان عاملی مهم در طراحی
محاسبه عددی توزیع سرعت و فشار دراطراف اجسام مغروق
بررسی خرابی ناشی از خستگی درسکوی جکت تحت اثر مدل منظم و تصادفی موج
به کارگیری یک سیستم هیبرید فتوولتائیک / پیل سوختی SOFC به عنوان منبع انرژی در زیردریایی های هوشمند AUV
شبیه سازی یک سیستم هیبرد دیزل/ پیل سوختی برای تغذیه موتورهای القایی ۵ فاز درصنایع دریایی با استفاده از نرم افزار HOMER
شناسایی و پایش هوایی آلودگیهای نفتی در دریا به همراه یک نمونه پایش هوایی آلودگیهای نفتی در بندر امام خمینی ره
روشهای بهینه سازی هیدرودینامیکی شناورها
بررسی تاثیر ارتفاع امواج برشاخص اطمینان اعضای سکوی دریای جکت واقع در خلیج فارس
Enhancing Container Terminal Performance by Simulation Modeling: A Case Study at SHAHID RAJAEE Container Port
بررسی ساختار پایانه های کانتینری دریایی انواع تجهیزات هندلینگ و سیستمهای پایانه ای متداول در آنها
کاربرد راهکارهای لجستیکی و بهینه سازی دربرنامه ریزی عملیات شناور و عملیات انبار پایانه های کانتینری دریایی
طراحی مفهومی شناور فریگیت به روش OMOE
کاربرد شبیه سازی دربهبود عملکرد بنادر کانتینری
نقش کانتینر درحمل و نقل دریایی و جهانی شدن و الزامات پیش رو برای ترمینالهای کانتینری ایران مطالعه موردی بندرامام خمینی قدس
اهمیت مساله ی زمان بندی جرثقیل اسکله در افزایش بهره وری پایانه های کانتینری
توزیع واگنهای هدایت شونده ی اتوماتیک چندظرفیتی دربنادر دارای ترمینالهای کانتینری بسیار مکانیزه در سطح جهان و ایران
مقایسه بین بندرنوشهر ایران و بندربورگاس بلغارستان و بندراستانبول ترکیه
بررسی منابع انرژی مورد استفاده درزیرسطحی های هوشمند و انتخاب روش بهینه
طراحی و ساخت یک شناور مسیریاب هوشمند
تحلیل مانورینگ شناورهای زیرسطحی
تحلیل ریاضی نمونه جدیدی از پروانه نیمه مغروق شناور مدل با استفاده از روش المان محدود
بررسی وضعیتکنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتیهای خارجی دربنادرایران
تحلیل استراتژیک حمل و نقل کانتینری دربندربوشهر وارایه راهکارهای مناسب جهت افزایش بهره وری آن با استفادها ز مدل SWOT
مفهوم بندرخشک با نگاهی ویژه به نیازمندیهای ایجاد آن درکشور ایران
نقش خدمات دریایی و بندری در بازاریابی کشتیهای کانتینری
Ship Roll Stabilization via Sliding Mode Control and Gyrostabilizer
صنعت بازیافت کشتی موتور محرکه اقتصاد یا تهدید محیط زیست با تاکید برقابلیت های کلیدی بندر خرمشهر
جایگاه حمل و نقل دریایی درتوسعه صادرات غیرنفتی
طراحی و چیدمان آنتنهای مخابراتی و ناوبری برروی دکل کشتیهای نظامی و تجاری
طراحی سازه ای کشتی باری SWATH بررسی تاثیر ضخامت و فاصله ی صفحات داخلی برپاسخ دینامیکی
استفادها ز شبکه مخابراتی به منظور کنترل یک ربات بی سرنشین زیرآبی ازراه دور
Trades Analysis of Container in South-East Asian countries
کاربرد ته سیگار در جلوگیری از خوردگی و افزایش بهره وری اقتصادی صنایع دریایی کشور
برنامه ریزی ساخت کشتی درکارخانه های کشتی سازی ایران
ارایه طرح ا بداعی تولید انرژی الکتریکی بهروش گرانشی - بویانسی درمحیط آب
مقایسه عملکرد الگوریتم های تخمین جهت ورود برای آرایه های یکنواخت خطی درمخابرات آکوستیکی زیرآب
Investigation of an Stiffened Air-Backed Plate Subjected To Underwater Explosion Loads
بررسی اثر نرخ کرنش برتغییر شکلهایماندگار مواد در مسائل انفجارزیرآب
کاربردروش جوشکاری هیبریدی لیزر - قوس برای کاهش اعوجاج درپانلهای کشتی
تاثیر ایجاد کننده های ورتکس درضرایب لیفت و درگ سکان کشتی
بررسی تناسب استراتژیک استراتژ یهای سازمان و منابع انسانی موردمطالعه : سازمان بنادر و دریانوردی ایران
ارزیابی سکوی ثابت شابلونی برمبنای تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی درمقابل بارهای امواج
کاربرد روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی دراتصالات آلومینیومی به کاررفته درساخت کشتی
مقایسه پایداری بویه های موج نگار ساخت ایران و نروژ
Review of Corrosion Tests and Related Standards in Marine Industries
بررسی فنی اجرای راه های آبی درخشکی ایران
ارائه الگوریتمی سریع در مسئله مربوط به حمل و نقل دریایی با عنوان چیدن جعبه ها در چندین کانتینر کشتی

    نظرات