نشست تخصصی شرکت بهینه رهاورد بهبود با مدیر کل مدیریت بحران استان

نشست تخصصی شرکت بهینه رهاورد بهبود با مدیر کل مدیریت بحران استان

در این جلسه  دکتر نجات؛ مدیر کل مدیریت بحران استان در خصوص طرح بروز رسانی سامانه مدیریت بحران استان خراسان رضوی با شرکت بهینه رهاورد بهبود به بحث گفتگو پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

    اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات