بازدید معاون پیشگیری سازمان و دکتر نجات از طرح های آبخیزداری استان

بازدید معاون پیشگیری سازمان و دکتر نجات از طرح های آبخیزداری استان

در سفر جناب آقای دکتر حسام معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور به استان خراسان رضوی روز پنج شنبه ۲۴ شهریور  جلسه ای با حضور ایشان و جناب آقای دکتر نجات مدیر کل مدیریت بحران استان و تعدادی از نمایندگاه دستگاههای اجرایی استان به بررسی طرحهای پیشگیری استان در حوزه مدیریت بحران پرداختند و سپس از برخی طرحهای اجرا شده نیز بازدید میدانی بعمل آوردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی

    اداره کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات