خسارت دیدگان سیل غرب استان

خسارت دیدگان سیل غرب استان

در راستای اجرایی نمودن مصوبات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مورخ 1401/05/10 جلسه بررسی آخرین وضعیت حمایتی و معیشتی خسارت دیدگان سیل غرب استان، در تاریخ 1401/08/09 با حضور رؤسای دستگاههای ذیربط در محل اداره کل مدیریت بحران استان برگزار گردید.

در این جلسه تصمیمات لازم در جهت رفع نیازمندی خسارت دیدگان بر اساس اولویت نیازمندی آنان با اعلام و هماهنگی لیست ارسالی از فرمانداری شهرستان چالوس با هدف رفع بخشی از دغدغه خانواده های واجد شرایط گرفته شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات