از مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران

از مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران

اهدای لوح تقدیر آقای دکتر نامی رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور به آقای محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران به پاس تلاش و فعالیتهای شبانه روزی و حضور بموقع در بحرانهای پیش آمده در سطح استان مازندران

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران

    اداره کل مدیریت بحران استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات