همایش تخصصی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

همایش تخصصی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

http://www.bananews.ir/همایش تخصصی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ۲۰ و ۲۱ تیرماه ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزشی ره آوران آفاق صنعت و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در تهران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محورهای اصلی علمی این همایش به شرح زیر می باشد که علاقه مندان می توانند اصل مقالات خود را تا پایان خرداد ماه در یکی از محورها به دبیرخانه ارسال نمیاند.

 • آموزش سازمانی، حرکت هوشمندانه در مسیر خودکفایی

 • آموزش سازمانی، ابزاری کارآمد در نظـام مدیریت تولید

 • آموزش سازمانی، خدمات بیشتر، کیفی تر، مفیدتر و ارزانتر

 • آموزش سازمانی، استفاده بهینه از سرمایه مالی، رونق اقتصادی

 • آموزش سازمانی، توانمندی سرمایه انسانی، بهره وری، تولید ملی

 • آموزش سازمانی، تثبیت کار و اشتغال و فضـای کارآفـرینی

 • آموزش سازمانی و ارتقای کیفیت خدمات و محصولات ایرانی

 • آموزش سازمانی، خلاقیت، تنوع تولید و فضای رقابتی

 • آموزش سازمانی و بهره برداری بومی از منابع ملی

 • آموزش سازمانی و الـگوی مدیریت مصرف در سازمانها

 • آموزش سازمانی و کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات

 • آموزش سازمانی، فـرهنگ سـازی و ترویج تولـیدات ملی

 • آموزش سازمانی، شکوفا یی استعداد های فردی و سازمانی در تولید

 • آموزش سازمانی، فنـاوریهای نوین و طراحی ایـرانی

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات