دومین کارگاه از مجموعه کارگاه های فکر تا عمل

دومین کارگاه از مجموعه کارگاه های فکر تا عمل

دومین کارگاه از مجموعه کارگاه های فکر تا عمل، سلسله کارگاه های پاکت آبی پنج شنبه این هفته با حضور فهروز احمدی در دانشکده هنر های زیبا برگذار می شود. پاکت آبی سلسله جلساتی است که در آن معماران ، اساتید و دانشجویان معماری در محیطی دوستانه به نقد و بررسی موضوعات معماری بپردازند، بدین منظور علاوه بر جلسه، یک بسته اطلاعاتی که بر اساس موضوع هر یک از کارگاهها آماده می شود، نیز جهت یافتن ادبیاتی مشترک و ثبت مستندات این جلسه پیش از برنامه ارائه می گردد. مجموعه نخست این کارگاه ها تحت عنوان کارگاه های \"فکرتاعمل\" برنامه ویژه ای است جهت پرکردن خلاء میان آموزش دانشگاهی معماری ومسائلی که یک معمار در دنیای واقعی طراحی با آن مواجه می شود. پاکت این شماره حاوی مدارکی مربوط به معرفی بنا ،معرفی معمار آن ،مسائل طرح تا اجرای آن،نقدها،نظرات،گفتگوها و... (که با تلاش کارگروه دانشجویی \"کانون مهندسان دانشگاه تهران\" و با راهنمایی معمار پروژه گردآوری شده است.) و همچنین دعوتنامه جلسه مذکور و برخی ملزومات دیگر است

منبع:آرونا

    نظرات