تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه کلیه دانشگاههای تهران، شهر ری و شمیرانات

وزارت علوم کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهر تهران، شهر ری و شمیرانات را به دلیل افزایش آلایندگی هوا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: با توجه به تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شهر تهران، شهر ری و شمیرانات تعطیل است.

 

    نظرات