برنامه‌های افزایش کیفیت آسفالت راه روستایی

برنامه‌های افزایش کیفیت آسفالت راه روستایی

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه از تضمین ۱۰ ساله کیفیت راه‌‌ روستایی توسط پیمانکار و بیمه خبر داد و گفت: جلسه‌ای برای هماهنگی در خصوص انتقال بررسی‌های آزمایشگاه مکانیک خاک‌ برگزار شد تا بتوان با پیمانکاران متخلف برخورد قانونی داشت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سیدحسین میرشفیع در گفت‌وگو با فارس خاطرنشان کرد: ۹۵ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته در کشور وجود دارد ضمن آنکه ۳۱ هزار کیلومتر راه شوسه و ۲۴ هزار کیلومتر راه خاکی داریم که مربوط به روستاهای بالای ۲۰ خانوار هستند.

وی ادامه داد: برنامه اصلی امسال ما با توجه به آنکه اعتبارات چندان افزایش نیافت و قصد انعقاد قرارداد جدید نداریم، بیشتر تأکید بر کیفیت پروژه‌های قبلی و نظارت دقیق بر اجرای آنها است.

* تضمین ۱۰ ساله کیفیت جاده‌‌های روستایی توسط پیمانکار و بیمه مربوطه

معاون ساخت و نگهداری راه روستایی در خصوص نگهداری و تضمین کیفیت راه‌های روستایی، تصریح کرد: این معاونت سال گذشته دوره تضمین کیفیت راه‌های روستایی را از ۲ سال به ۵ سال ارتقاء داد و عملاً به صورت نانوشته این موضوع در تمامی وزارت راه اجرایی شد و بقیه بخش‌ها هم دوره تضمین پروژه‌های خود را افزایش دادند.

میرشفیع خاطرنشان کرد: طی بخشنامه‌ای که معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور اعلام کرده است دوره تضمین پروژه‌ها کماکان همان دو سال است اما در مناقصات وزارت راه اعلام می‌شود که دوره تضمین ما ۵ ساله است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در اواخر سال گذشته پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای با شرکت بیمه به امضاء رسید مبنی بر اینکه با امکانات بیمه‌ای دوره ۵ ساله تضمین پروژه‌ها به ۱۰ سال افزایش یابد؛ به این ترتیب که هر پیمانکاری که با وزارت راه قرارداد می‌بندد متعهد خواهد بود که بیمه‌نامه‌ای ارائه دهد که ۱۰ سال کیفیت آن راه را تضمین کند.

معاون ساخت و نگهداری راه روستایی اضافه کرد: این موارد اهرم‌های جبران خسارت است و در راستای اجرای صحیح پروژه انجام می‌شود.

* جلوگیری از فعالیت پیمانکارهایی که بیش از حد مجاز کار می‌کنند

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: همچنین در پنجم فروردین امسال بخشنامه‌ای برای ادارات کل ابلاغ شد مبنی برای کنترل کارخانه‌های آسفالت، بدین مضمون که از مبداء آسفالت مناسبی تولید شود و تجدید ارزیابی پیمانکار نیز صورت گیرد.

معاون ساخت و نگهداری راه روستایی ادامه داد: همچنین طی این بخشنامه از فعالیت پیمانکارهایی که بیش از حد مجاز فعالیت می‌کنند جلوگیری می‌شود و سیستم کارآیی برای کنترل کیفیت به کار گرفته خواهد شد‌.

* حضور آزمایشگاه مکانیک خاک در پروژه‌های روستایی و نظارت دقیق بر آسفالت

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص الزام حضور نماینده آزمایشگاه مکانیک خاک در پروژه‌های روستایی، اظهار داشت: برنامه‌ای مدنظر بود مبنی بر اینکه کارشناسان آزمایشگاه مکانیک خاک، پروژه‌های آسفالتی راه روستایی را با روش جدیدی کنترل کنند.

میرشفیع ادامه داد: تا چندی پیش رویه بدین صورت بود که مشاور به آزمایشگاه مکانیک خاک دستورالعمل و دستور کار می‌داد تا نقطه‌ای را تحت آزمایش قرار دهند.

معاون ساخت و نگهداری راه روستایی ادامه داد: ما این موضوع را تغییر دادیم بدین ترتیب که آزمایشگاه خود مسئولیت انتخاب نقاطی که باید آزمایش شود را به عهده بگیرد و تضمین کند که در تمام قطعات پروژه آزمایش‌های لازم را انجام داده و مشخصات را اندازه‌گیری کند و بدین‌گونه نباشد که از قسمتی از پروژه که کیفیت بیشتری دارد آزمایش بگیرند و آن را به همه پروژه تعمیم دهند.

میرشفیع ادامه داد: این قراردادی بود که با آزمایشگاه مکانیک خاک به امضاء رسید؛ البته این مورد در تمامی استان‌ها به مناقصه گذاشته شد که در برخی از استان‌ها آزمایشگاه مکانیک خاک برنده شد و در برخی از استان‌ها نیز بخش خصوصی برنده این مناقصه بود.

* برخورد قانونی با پیمانکاران متخلف در بخش آسفالت راه روستایی

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در ابتدای سال جلسه‌ای برای هماهنگی بیشتر در خصوص انتقال بررسی‌های آزمایشگاه در مورد پروژه‌‌ها برگزار شد تا بتوان با متخلفان برخورد قانونی داشت.

معاون ساخت و نگهداری راه روستایی ادامه داد: همچنین در سال گذشته در مورد تکمیل زیرسازی جلساتی برگزار شد بدین ترتیب که ما کل زیرسازی را از نظر مشخصات هندسی و وضعیت کیفیت زیرسازی از پیمانکار تحویل بگیریم و کمیسیونی باشد که نماینده آزمایشگاه مکانیک خاک در آن حضور داشته باشد؛ زمانی که از نظر زیرسازی اطمینان خاطر پیدا کردیم سپس به سراغ آسفالت راه روستایی می‌رویم.

 

    نظرات