مانور مقابله با آلودگی نفتی در دریای خزر برگزار می‌شود

مانور مقابله با آلودگی نفتی در دریای خزر برگزار می‌شود

http://www.bananews.ir/مدیر برگزاری مانور مقابله با آلودگی نفتی در دریای خزر از برگزاری این مانور در بندر انزلی خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علی خدمتگزار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش تعداد سفرهای دریایی با حجم جابجایی مواد در این دریای بسته باعث افزایش نرخ احتمال وقوع سوانح دریایی با ابعاد و اندازه های بزرگ شده است. لذا با شناخت ضرورت کسب آمادگی برای مواجه با سوانح دریایی منجر به آلودگی نفتی اداره کل بنادر و دریانوردی در راستای وظیفه قانونی خود اقدام به برگزاری مانور مقابله با آلودگی نفتی در سطح استانی با اهداف و ارزشهای تعیین شده کرده است.

خدمتگزار اظهار داشت: سازمان بنادر دریانوردی به منظور اجرایی کردن قوانین و مقررات کنوانسیون الحاقی آمادگی مقابله و همکاری در برابر آلود گی نفتی و داشتن آمادگی لازم در مواجه با سوانح نفتی در دریا هر ساله اقدام به برگزاری مانور مقابله با آلودگی نفتی در سطح ملی در بنادر شمالی و جنوبی کشور می کند.

مدیر مانور مقابله با آلودگی نفتی و مدیریت بحران در دریای خزر تصریح کرد: در همین راستا اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان اجرای این مانور در سطح استانی را با جدیدترین تجهیزات مقابله با آلودگی که در سال ۱۳۸۹ برای بندر انزلی خریداری شد موردبهره برداری آزمایشی قرار می دهد.

وی افزود: اهداف این مانور آزمون طرح استانی آمادگی با مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی در ابهای تحت پوشش استان، ایجاد آمادگی جهت مقابله با سوانح آلودگی نفتی ، افزایش هماهنگی بین نهادها و ارگانهای هماهنگی کننده در اجرای عملیات پاکسازی نفت در دریا و بهبود سیستم گزارش دهی سوانح مربوط به آلودگی است.

خدمتگزار خاطرنشان کرد: آشنایی و آموزش سایر نهادهای همکاری کننده با عملیات پاکسازی نفت در دریا، تست آماده به کاری تجهیزات مقابله با آلودگی و پیدا کردن نواقص و معایب آنها، خودارزیابی و تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم مقابله با آلودگی نفتی در استان و ارتقاء آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ جوامع ساحلی در ارتباط با مبارزه با آلودگی نفتی در دریا از دیگر اهداف این مانور است.

مدیر برگزاری مانور مقابله با آلودگی نفتی در دریای خزر در همایشی که به مناسبت انجام این مانور روز سه شنبه در بندر انزلی برگزار شد گفت: افزایش روزافزون بهره برداری از منابع و ذخایر نفتی و توسعه حمل و نقل این مواد به بنادر جنوبی دریای خزر و همچنین اهمیت استراتژیک این دریا در ارتباط با جابجایی کالا در مسیرهای شمال به جنوب و شرق به غرب موجب شده است تا دولت جمهوری اسلامی ایران توجه و نگاه عمیق تری را به موضوع حفاظت از محیط زیست دریای خزر داشته باشد.

 

    نظرات