توسعه ارائه خدمات مخابراتی در مناطق مشمول ساخت و ساز مسکن مهر

توسعه ارائه خدمات مخابراتی در مناطق مشمول ساخت و ساز مسکن مهر

http://www.bananews.ir/اجازه ارائه خدمات تلفن ثابت در نقاطی که دارای قرارداد با اتحادیه کشوری تعاونی های مسکن مهر هستند برای دارندگان پروانه ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت مصوب شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور تسهیل در دسترسی مردم به شبکه‌های ارتباطی، اجازه ارائه خدمات در نقاطی که دارای قرارداد با اتحادیه کشوری تعاونی های مسکن مهر هستند را برای دارندگان پروانه ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت تصویب کرد.

براساس این مصوبه دارندگان پروانه ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت مجاز هستند با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در قالب برنامه زمانبندی و ظرفیتهای مشخص در مکانهای ساخته شده توسط تعاونیهای مسکن مهر، نسبت به ارائه خدمات تلفن ثابت اقدام کنند.

در این مصوبه پیش‌بینی شده است دارنده پروانه درصورت استفاده از شبکه‌های رادیوئی، مجاز است فقط به صورت محدود در یک سکتور بدون جابجائی (handover) بین سکتورها یا ایستگاههای فرستنده و گیرنده BTS در شبکه (Base Transceiver Station) جابجا شود.

براساس این مصوبه همچنین مشترکان اپراتورهای سیار، درصورت توافق درباره هزینه‌های مربوط، می‌توانند در شبکه دارنده پروانه به روز و سرویس‌دهی شوند، ولی عکس این موضوع امکان‌پذیر نبوده و ممنوع است.

همچنین در این مصوبه آمده است: درصورتیکه هر یک از مراحل زمانبندی تعهد شده توسط دارندگان پروانه ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت انجام نشود، براساس نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، امکان ارائه خدمات در آن نقاط از دارنده پروانه سلب می‌شود.

 

 

    نظرات