دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی

دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران با بررسی دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در سال ۹۰ گزارش داد: در بین تمامی اقلام مورد آمارگیری، بنای سفت کار درجه یک با ۶٫۵ درصد و نقاش درجه دو ساختمان با ۱۴٫۶ درصد دارای کمترین و بیشترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره قبل بوده‌اند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مرکز آمار ایران گزارش داد: طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ۱۳۶۵ به صورت شش ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتی نیروهای انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی (۱۰۹ مورد) جمع‌آوری می‌شود. نتایج حاصل از این آمارگیری به شرح جدول زیر ارایه می‌شود:

متوسط دستمزد ساعتی منتخب نیروهای انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در نیمه اول ۱۳۹۰  و درصد تغییرات آن نسبت به دوره قبل و دوره مشابه سال قبل

عنوانمتوسط دستمزد (ساعتی)درصد تغییر نسبت به نیمه دوم ۱۳۸۹درصد تغییر نسبت به نیمه اول ۱۳۸۹
نیمه اول ۱۳۹۰نیمه دوم ۱۳۸۹نیمه اول ۱۳۸۹
راننده تریلی۴۳۰۱۰۳۸۲۲۵۳۵۶۵۰۱۲٫۵۲۰٫۷
رانند لودر۴۳۶۳۴۳۹۰۴۴۳۷۰۸۱۱۱٫۸۱۷٫۷
بنای‌ سفت کار درجه یک۴۸۹۸۹۴۶۰۰۷۴۳۲۰۵۶٫۵۱۳٫۴
آرماتوربند درجه یک۵۰۰۵۴۴۴۸۳۰۴۲۴۰۲۱۱٫۷۱۸٫۱
اسکلت ساز درجه یک۵۹۳۹۵۵۴۳۴۶۵۰۰۵۰۹٫۳۱۷٫۷
سیمان کار درجه یک۵۳۳۰۹۴۸۴۲۷۴۷۳۱۴۱۰٫۱۱۲٫۷
کاشی کار درجه یک۵۶۶۴۱۵۱۲۲۸۴۸۵۵۰۱۰٫۶۱۶٫۷
استادکار تاسیسات۶۴۵۱۳۵۸۷۷۳۵۴۷۹۵۹٫۸۱۷٫۷

کارگر

۲۶۰۶۲۲۳۳۹۸۲۱۸۷۷۱۱٫۴۱۹٫۱

در بین تمامی اقلام مورد آمارگیری، بنای سفت کار درجه یک با ۶٫۵ درصد و نقاش درجه دو ساختمان با ۱۴٫۶ درصد دارای کمترین و بیشترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره قبل بوده‌اند.

همچنین مقایسه متوسط دستمزد ساعتی در این دوره با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به عایق کار و آسفالت‌کار درجه یک با ۹٫۸ درصد و بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به کمک کابل کش فشار قوی با ۲۲٫۶ درصد بوده است.

نتایج تفصیلی این طرح به زودی در وبگاه مرکز آمار ایران به نشانی www.amar.ogr.irقابل دسترسی خواهد بود.

 

    نظرات