کارخانه‌های تولید سیمان و مس کشور زیان‌ده شدند

کارخانه‌های تولید سیمان و مس کشور زیان‌ده شدند

http://www.bananews.ir/واحدهای مختلف تولید سیمان و مس کشور به خاطر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حال زیان‌دهی هستند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نه تنها تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات داشته بلکه به طور غیر مستقیم نیز بر افزایش هزینه‌ها در فرآیند تولید و یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای تاثیرگذار خواهد بود.

در گزارش اخیر سازمان بازرسی آمده است: اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ و به تبع آن آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول تاثیر بسیار مهمی بر فرآیند تولید در کارخانجات صنعتی معدنی خواهد داشت. در کارخانجات مذکور حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، گازوئیل، مازوت و بنزین تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی خواهد داشت. از بین صنایع مهم و تاثیرگذار در کشور می‌توان به صنایع سیمان و مس اشاره داشت.

در طی چندین سال گذشته کارخانجات سیمان تماما به بخش خصوصی واگذار شده و دولت صرفا در تنظیم برخی قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های سیمانی دخیل می‌باشد. تاثیرات اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ بر صنعت سیمان صرفنظر از تبعات برای شرکت‌های خصوصی از جمله قیمت تمام شده وضعیت اشتغال و... تاثیر مستقیمی نیز بر زندگی مردم از جمله بخش مسکن ایفا خواهد نمود.

در صنعت مس نیز شرکت ملی صنایع مس ایران متولی معادن مس در کشور بوده که در این میان به مجتمع‌های مس سرچشمه، میدوک و سرنگون اهر می‌توان اشاره داشت. این صنعت نیز یکی از تاثیرگذارترین بخش‌ها در اقتصاد کشور علی‌الخصوص از بخش درآمدی می‌باشد.

قطعا اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ تنها بر کارخانجات و معادن فوق تاثیرگذار نبوده و شرکتهای متعددی را که به عنوان پیمانکار در این بخش‌ها فعالیت می‌نمایند نیز تحت تاثیر قرار دهد. اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه تاثیر قابل توجهی در بخش‌های پرسنلی، درآمدی، انجام طرحهای توسعه‌ای، صادرات، تولید و قیمت تمام شده محصولات صنایع مورد نظر (مس و سیمان) خواهد داشت.

در این بازرسی تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر صنایع مس و سیمان با محورهای بررسی تاثیر اجرای قانون بر قیمت تمام شده و میزان تولید شرکت‌ها، بررسی تاثیر اجرای قانون بر میزان درآمد و وضعیت صادرات و بررسی اجرای قانون بر روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار می‌گرفت که نتایج در ادامه آورده شده است.

این گزارش ضمن تاکید بر اینکه «هدفمند کردن یارانه‌ها بر میزان تولید و روند صادرات سیمان تاثیر مستقیم داشت» افزود: میزان تولید سیمان از آذر ۸۹ (زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) تا فروردین ۹۰ کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت. اما بعد از اردیبهشت ۹۰ میزان تولید سیمان در کشور به خاطر راه‌اندازی واحدهای سیمانی جدید افزایش یافت. این در حالی است که روند صادرات سیمان نیز این روند را طی کرده است. یعن در ۴ ماه ابتدای بعد از اجرای قانون صادرات کاهش یافت اما بلافاصله بعد از آن صادرات افزایش یافت.

همچنین نتایج بازرسی کارشناسان سازمان بازرسی نشان می‌دهد سهم انرژی در قیمت تمام شده سیمان قبل از اجرای قانون ۱۲ درصد بوده که بعد از اجرای قانون این مقدار برای واحدهای مازوت‌سوز و گازسوز افزایش چشمگیری داشته است. در عین حال بعد از اصلاح قیمت‌ها حامل‌های انرژی، قیمت فروش سیمان تا تیرماه سال جاری تغییری نکرد.

این گزارش درباره تولید مس نیز گویای این مسئله است که هزینه‌های حامل انرژی شامل برق، گاز طبیعی، گازوئیل، مازوت و بنزین برای تولید ۲۱۰ هزار تن محصول کاتد مس در سال قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۵۲۸ میلیارد ریال بوده که پس از اجرای قانون مذکور به رقم ۱٫۴۸۵ میلیارد ریال افزایش یافته است. این در حالی است که میزان صادرات محصولات مسی از تاریخ اول آبان ۸۹ لغایت پایان خرداد ۹۰ (دوره ۶ ماهه پس از اجرای قانون) در مقایسه با ۶ ماهه قبل از اجرای قانون مذکور ۲۸ درصد کاهش داشته است.

سازمان بازرسی برای جلوگیری از زیان‌دهی واحدهای مازوت‌سوز به خاطر افزایش ۶۲ درصدی قیمت تمام شده هر تن سیمان تولیدی‌شان چند پیشنهاد ارائه کرد که عبارتند از:‌ «پیگیری تسهیلات این واحدها از محل ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت«، «تسریع در برخورداری این واحدها از گاز طبیعی و ارائه گزارش‌ها به سازمان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «تدوین برنامه مدون در راستای سازمان‌دهی و هماهنگی بین واحدها و نحوه ثبت و نگهداری اطلاعات به منظور دسترس بودن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت».

 

    نظرات