کتاب تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز

کتاب تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز

http://www.bananews.irبنانیوز- کتاب تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز با موضوع هیدرولیک کانال های باز توسط مهندس مهدی امیری بهقدم تالیف و در انتشارات  کیان رایانه سبز به چاپ رسیده است.

 

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دراین کتاب می خوانیم، کانال های باز شامل دریچه ها، سرریزها و ... به عنوان سازه های هیدرولیکی در راستای آبیاری و انتقال آب بکارمی روند. درس هیدرولیک کانال های بازبه عنوان شاخه ای ازدرس مکانیک سیالات به بیان واعد حاکم درجریان های آزاد و همچنین کاربرد و بررسی این سازه ها می پردازد.

    نظرات