دستورالعمل جدید شرط برخورداری از معافیت مالیاتی

دستورالعمل جدید شرط برخورداری از معافیت مالیاتی

http://www.bananews.ir/رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی را ارائه اظهارنامه در موعد مقرر اعلام کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علی عسکری با صدور دستورالعملی اعلام کرد: ارائه اظهارنامه مالیاتی، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: در اجرای حکم تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

عسکری ادامه داد: کلیه اشخاصی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند چنانچه نسبت به ارائه اظهارنامه سنوات ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴(سال های اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانونی اقدام ننمایند، مشمول برخورداری از معافیت مقرر قانونی (به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء (پ) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۹۰) نخواهند بود.

وی این مطلب را نیز افزود که مقررات مذکور شامل مودیانی که مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیستند مانند درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیت های کشاورزی و درآمد حقوق کارکنان، نمی شود.

 

 

    نظرات