اجرای طرح جامع ارتقای خدمات تجسس و نجات دریایی

اجرای طرح جامع ارتقای خدمات تجسس و نجات دریایی

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اجرای طرح جامع ارتقای کمی و کیفی خدمات تجسس و نجات دریایی، گفت: تجهیز بنادر برای اجرای این طرح ضروری است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) عطاء الله صدر در گفتگو با مهر، با اشاره به طرح جامع ارتقای کمی و کیفی خدمات تجسس و نجات دریایی، اظهار داشت: این طرح به عنوان یک رویکرود ملی و حاکمیتی باید از دو بعد پیشگیری و عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین مشارکت همه دستگاه های فعال در این زمینه ضروری است.

وی با بیان اینکه ماموریت سازمان بنادر و دریانوردی در این سالها در خصوص خدمات تجسس و نجات دریایی گسترش داشته است، گفت: اجرای طرح ارتقای خدمات تجسس ونجات به منظور پیشگیری خطرات، پاسخگویی به نیازهای جامعه و تجهیز بنادر اهمیت ویژه ای دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر ترویج فرهنگ ایمنی و اجرای طرح آمادگی دستگاه‌های همکار، بیان کرد: شاخص‌های ایمنی شامل تجسس و نجات، لایروبی، توسعه و نگهداری سیستمها و تاسیسات زیربنایی در بنادر رشد زیادی داشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این سازمان به عنوان مرجع دریایی کشوربرای فعال سازی این طرح در منطقه از طریق ارتباط حرفه ای و تخصصی و هماهنگ با کنوانسیون بین المللی موافقتنامه ای را با کشورهای منطقه امضاء می کند.

صدر افزود: رویکرد این سازمان مدیریت هماهنگ کننده و هم افزایی بین همه دستگاههای فعال در این زمینه است تا بتوان خدمات تجسس و نجات دریایی را با بهترین روش انجام داد؛ بنابراین ایجاد مدیریت یکپارچه، تامین تجهیزات، توانمندسازی نیروی انسانی و مشارکت با دستگاه های داخلی و کشورهای منطقه ضروری است.

 

    نظرات