قانون ژاپن برای استفاده از انرژی خورشیدی

قانون ژاپن برای استفاده از انرژی خورشیدی

http://www.bananews.irچند پارک انرژی خورشیدی روز گذشته در ژاپن راه اندازی شد این اقدام ژاپن در راستای اجرایی شدن یک قانون است که بر اساس آن به منظور یافتن جایگزینی برای انرژی هسته ای، شرکت ها باید با یک قیمت ثابت انرژی تجدیدپذیر خریداری کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) افتتاح این پارک ها با تصفیه یک راکتور اتمی در این کشور همزمان شده است. این در حالی است که زلزله و سونامی سال گذشته در این کشور، موجب نشت مواد رادیواکتیو در برخی از شهر را در پی داشت و موجب اعتراضات مردمی در ژاپن شد.

یک مرکز خورشیدی جدید نیز در شهر کیوتو در غرب ژاپن گشایش یافت در عین حال شهرداری های مختلف نیز نصب تاسیساتی را آغاز کرده اند که می تواند انرژی مورد نیاز برای صدها هزار منزل مسکونی را از انرژی خورشیدی فراهم کند.

ماسایوشی سون مدیر شرکت مخابراتی سافت بانک می گوید: برنامه هایی برای راه اندازی ۱۱ مرکز خورشیدی یا بادی در ژاپن داشته است.

فشار توکیو برای سرمایه گذاری در منابع انرژی تجدید پذیر نشان دهنده جستجوی ژاپن برای یافتن جایگزینی برای انرژی هسته ای است.

گفتنی است ۴۹ مورد از ۵۰ راکتور این کشور برای بررسی های ایمنی خاموش شده اند.

بر اساس این قانون جدید که از روز یکشنبه اجرایی شده است شرکت ها باید برق مورد نیاز خود را از انرژی تجدیدپذیر با قیمت ثابت خریداری کنند هدف از این کار ترغیب شرکت ها به دنبال کردن طرح های پایدار است.

دولت ژاپن تخمین می زند برق تولید شده توسط انرژی تجدید پذیر در سال جاری در این کشور به دو هزار و ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید که معادل دو راکتور سایز متوسط است.

 

    نظرات