تغییر اجاره‌بها در شهرها

تغییر اجاره‌بها در شهرها

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سال گذشته به روایت غالب مستاجرهای ساکن تهران اجاره‌بها در ماه‌هایی از سال افزایش بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرد؛ اما بانک مرکزی به تازگی آماری درباره نوسان اجاره‌بهای مسکن در شهرهای کشور منتشر کرده که نشان می‌دهد در تهران سال گذشته میانگین شاخص اجاره‌بها در ۳ ماه پایانی سال ۱/ ۱۴ درصد رشد کرده و در سایر ماه‌ها این نرخ رشد بین ۹ تا ۱۲ درصد در نوسان بوده است. تهران در این گزارش شهر هفتم به لحاظ بیشترین نرخ رشد اجاره‌بها معرفی شده است.

 

    نظرات