مقالات نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته منتشر گردید

مقالات نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته منتشر گردید

http://www.bananews.ir/مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابستهدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته، ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ توسطهم اندیشان انرژی کیمیاو تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۷۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۷۱۹ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

بررسی شکستگیها و تشکیل آسفالتین در مخزن آسماری، میدان نفتی کوپال
بررسی و مطالعه مدلی روش ازدیاد برداشت تزریق آب در یک مخزن نفتی توسط شبیه ساز خطوط جریان
بررسی پارامتری تزریق دوره‌ای بخار و تزریق پیوسته بخار در یک مخزن نفتی
بررسی بهترین سناریوی تولید در یکی از مخازن نفتی ایران
بررسی تزریق گاز در یکی از میادین نفتی ایران
آنالیز شکستگیها به کمک نمودارهای تصویری در یکی از مخازن ایران
تحلیل پایداری چاه توسط معیار مور – کلمب و تعیین پنجره ایمن گل در یکی از مخازن جنوب غربی ایران
بهینه سازی سرعت حفاری با استفاده از مشخصه انرژی
بررسی موردی گیر رشته حفاری در یکی از میادین نفتی ایران
کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی گیر لوله های حفاری در میدان کیش
غربال گری روش های ازدیاد برداشت نفت به لحاظ فنی و اقتصادی
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق گاز امتزاجی بر ناپایداری رسوبات آسفالتین در شرایط مخزن
ارزیابی آزمایشگاهی مواد شیمیایی نوین برای افزایش خاصیت سیال حفاری پایه-آبی در پایداری دیواره چاه
تحلیل پایداری و بررسی تنش در دیوارﺓ چاه با اراﺋﻪ مدل شکستگی الاستوپلاستیک برای پایداری آن
مروری بر روش های مختلف تسخیر و ذخیره سازی کربن
بررسی پارامترهای موثر در عملکرد فرآیند ریزش ثقلی در مخازن شکافدار
مطالعه ترشوندگی سنگ مخزن کربناته در شرایط مخزن با استفاده از روشهای کمی و کیفی
بررسی علل ریشه ای بروز و تشکیل آسفالتین در مخازن نفتی به روش کوه یخ
بررسی آزمایشگاهی تاثیر دما بر فعالیت میکروارگانیزم ها در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی
پیش بینی میزان ته نشینی رسوبات آسفالتین از طریق ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
پیش بینی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روابط همبسته
بررسی پدیده مخروطی شدن با استفاده از تست ها و نمودارهای چاه پیمایی
بررسی تأثیر عوامل موثر بر پدیده مخروطی شدن آب دریک میدان نفتی
بررسی وضعیت میدان تنش موثر بر دگرریختی سازند مخزنی مزدوران، خاور کپه داغ
چاه آزمایی و نمودارگیری
ارایه الگوریتم بررسی رفتار ترمودیناکیکی هیدرات و بررسی آن در حین تولید از یک مخزن گازی در ایران
کارآمدی و اصول کار هر یک از روش های اکتشاف مخازن هیدروکربنی بر مبنای مطالعات ژئوفیزیکی
اکتشاف مخازن زیر زمینی به روش گرادیان های افقی و قائم داده های گرانی
بیان چالش ها و سناریو های مناسب در راستای صیانتی کردن مخازن هیدروکربوری کشور
بررسی عملکرد یکی از مخازن نفت سنگین ایران تحت سناریوهای مختلف تولید با هدف یافتن بهینه ترین روش بازیافت
تعیین بهینه ترین مکان جهت حفر چاه های تولیدی و تزریقی در یک مخزن گاز میعانی به منظور افزایش برداشت میعانات گازی
تعیین رخساره های رسوبی مخزنی با استفاده از سنتز نگارهای مجازی NMR
شبیه سازی مخازن گازی میعانی در جهت بررسی پارامترهای موثر بر فاکتور بازیافت مخزن
تاثیرات تغییر دبی تولیدی و تزریق گاز های مختلف، بر میزان تولید و اشباع میعانات گازی تولیدی در یکی از مخازن شکافدار جنوب ایران
خوردگی در سطوح خارجی خطوط لوله فشار قوی زیرزمینی گاز ترش زیر پوشش سیلیکات کلسیم
تعیین فاکتورهای ضروری جهت تزریق گاز امتزاجی به مخزن نفتی آسماری
مطالعه آزمایشگاهی تزریق مواد مغذی برای فعال سازی میکرواورگانیسم های بومی مخزن در جهت کاهش کشش سطحی و افزایش تولید
بررسی تاثیر خواص سیال بر پدیده مخروطی شدن آب در مخازن هیدروکربنی
تحلیل تنش های برجا براساس تئوری آندرسون در مخزن آسماری یکی از میادین جنوب غربی ایران
بررسی آزمایشگاهی آسیب دیدگی سازند بواسطه تبخیر آب در فرایند تزریق گاز
شبیه سازی تزریق گاز دی اکسید کربن و تاثیر آن بر حداقل فشار و غلظت امتزاج پذیری
آنالیز حساسیت زمان شروع تزریق و مکان چاههای تزریقی در عملیات تزریق ماده فعال کننده سطحی
پیشبینی عملکرد یک مخزن نفتی شکافدار در حالت تزریق ماده ی فعال کننده سطحی
شبیه سازی عملکرد مواد فعال سطحی تحت فرآیند آشام خودبخودی در یک مخزن نفتی شکافدار
بررسی فنی و اقتصادی حفاری فروتعادلی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
روشهای حفظ فشار به صورت یکنواخت در حفاری فروتعادلی
صیانت از مخازن با استفاده از حفاری فروتعادلی
بررسی تنش های حرارتی و مکانیکی سنگ ناشی از سوراخ کاری لیزری در مخازن هیدروکربوری
آنالیز مهندسی گیر رشته حفاری در یکی از میادین نفتی ایران
مدل سازی هندسه مخازن هیدروکربوری شکاف دار با استفاده از شبکه های محاسباتی بی سازمان
کلاسه بندی سنگ مخزن آسماری بر اساس ساخت، بافت و خواص پتروفیزیکی و مقایسه نتایج کلاسه بندی داده های لاگ، مغزه و پتروگرافی
تشخیص کور موجک لرزه ای با استفاده از روش زیرفضای نوفه
بهینه سازی نرخ نفوذ در سنگ در چاه های جهتدار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهینه سازی لوله های مغزی چاه های یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
مدلسازی لکه نفتی و مقایسه مسیر حرکت تحت تأثیر باد های مختلف در خلیج فارس
تعیین رخساره های تراوا با به کارگیری روش های خوشه بندی چند تفکیکی بر پایه گراف و ماشین بردار پشتیبان
تحلیل داده های اکتشافی و تخمین واحدهای جریان هیدرولیکی برای یکی از مخازن نفتی کربناته جنوب غربی ایران توسط روش نروفازی
بررسی مکانیسم بدام افتادن نفت در مدل snap-off
تخمین مکان چاه ها در مخازن نفت به کمک سیستم عصبی
کاربرد نمودار های پتروفیزیکی در ارزیابی سنگ منشاء در سازند Carynginia در حوضه پرت، غرب استرالیا
بررسی عوامل موثر بر فاصله‌بندی شکستگی‌های کششی سازند مخزنی مزدوران، خاور کپه داغ
ارائه یک برنامه برای شبیه سازی ترکیبی مخازن شکاف دار طبیعی بر اساس فرمولاسیون کاملا ضمنی
بهبود تخمین تخلخل در مخازن متراکم حاوی گاز با ترکیب نگارهای NMR و چگالی
Design Parameters For the WAG Process
Empirical Methods or Mechanistic Models ?– Comparison
بهینه سازی زمان و هزینه های حفاری
Determination of Drainage area in naturally fracture reservoir for vertical well
بررسی عملکرد سیمان های کفی در سازندهای هیدروکربوری
WAG Injection Compared to Waterflooding and Gas Injection
Effect of different water injection rate on reservoir performance:A Case Study of Azadegan fractured oil reservoir
AN EXPERIMENTAL STUDY OF PERMEABILITY REDUCTION DUE TO INVASION OF OIL DROPLETS AND SOLID PARTICLES IN POROUS MEDIA DURING OILY-WATER INJECTION
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SCALE FORMATION AND PREDICTION BY A NOVEL METHOD, ELECTRICAL CONDUCTIVITY
Compositional Grading and its Effects on Optimization of a CO2 Injection Project; A Case Study
Rock Typing andPrediction of Permeability-Porosity Relationship for one of IranianCarbonate Gas Reservoirs

    نظرات