هزینه‌ ساخت‌ مسکن توسط دو نهاد بررسی می‌شود

هزینه‌ ساخت‌ مسکن توسط دو نهاد بررسی می‌شود

www.BanaNews.irکانون سراسری انبوه‌سازان و کمیسیون عمران مجلس در دو ماموریت جداگانه اما واحد، اثر اجرای قانون یارانه‌ها بر هزینه‌های ساخت‌وساز را بررسی می‌کنند.

کانون انبوه‌سازان از طریق تشکل‌های استانی لیست کامل انواع هزینه‌های ساخت شامل دستمزد، سهم هر کدام از مصالح ریز و درشت در قیمت تمام‌شده، کرایه حمل مصالح و سایر عوامل موثر در ساخت‌وساز را در هر منطقه از کشور تهیه می‌کند و حداکثر تا نیمه بهمن این لیست را تحویل وزارت مسکن می‌دهد. فهرست هزینه‌های ساخت براساس آخرین تغییر قیمت مصالح‌ساختمانی و جدیدترین گزارشی که انبوه‌سازان هر استان از وضعیت بازار ارائه می‌دهند تهیه می‌شود. همچنین کمیسیون عمران نیز از وزارت مسکن درخواست ارائه گزارشی مشابه را کرده است.

مقرر شده این دو گزارش در نهایت چنانچه حاکی از افزایش قیمت ساخت مسکن باشد، از طریق وزارت مسکن در کارگروه مسکن در دولت مطرح شود تا برای جبران آن تدابیری اتخاذ شود.

حسن محتشم، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اینکه تاثیر حذف حامل‌های انرژی در تمامی ابعاد ساخت‌وساز نمود پیدا می‌کند، از این رو بنا به درخواست انبوه‌سازان و موافقت وزارت مسکن مقررشده که کانون سراسری انبوه سازان با اتکا به نظر سنجی کارشناسی از روسای استانی کانون انبوه‌سازان، جزییات دقیق هزینه‌های ساخت مسکن را با توجه به قانون هدفمندی استخراج کند و سپس نتیجه آن را در اختیار وزارت مسکن قرار دهد تا در نهایت بسته حمایتی جدیدی برای ساخت‌وساز تدوین شود.

به گفته وی، وزیر مسکن منتظر دریافت این بسته است تا با بررسی و ارائه آن به کارگروه مسکن زمینه مصونیت بازار ساخت‌وساز از آزادسازی حامل‌های انرژی را فراهم کند.

محتشم تاکید کرد: تا نیمه اول بهمن این گزارش نهایی و نتیجه آن در اختیار وزارت مسکن قرارداده خواهد شد.

همزمان محمدعلی رضایی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: با توجه به دغدغه‌ای که در بین اعضای کمیسیون عمران مجلس در خصوص امکان اثرپذیری حوزه ساخت‌وساز از قانون یارانه‌ها وجود دارد، از این رو این کمیسیون به وزارت مسکن پیشنهاد داده است که تحقیقات کاملی را در خصوص واکنش احتمالی قیمت‌های ساخت به قانون یارانه‌ها انجام دهد تا پس از آن با همکاری مجلس و دولت راهکارهای بازدارنده و همچنین حمایتی تعریف شود.وی افزود: اگر اجرای قانون هدفمندی در بازار مسکن عوارضی داشته باشد، حتما راهکاری برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

    نظرات