عملیات بازسازی خوابگاههای دانشگاه تهران آغاز شد

عملیات بازسازی خوابگاههای دانشگاه تهران آغاز شد

http://www.bananews.ir/دانشگاه تهران عملیات بازسازی خوابگاههای دانشجویی را آغاز کرده است این پروژه قبل از شروع سال تحصیلی جدید و همزمان با بازگشایی مجدد خوابگاهها به اتمام می رسد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)  دو روز پس از تخلیه کامل خوابگاههای دانشگاه تهران،‌ عملیات بازسازی خوابگاههای دانشگاه تهران آغاز شد.

این فرایند با کمک نزدیک به ۵۰ گروه پیمانکار از طرف نهاد ریاست جمهوری و با نظارت عالیه هیات رئیسه خوابگاهها و شورای صنفی دانشجویان خوابگاهها و تیم فنی نهاد ریاست جمهوری انجام می شود.

عملیات بازسازی در دانشگاه تهران شامل ساختمانهای کوی، فاطمیه، شهید چمران و سطح شهر دانشگاه می شود.

پیش از این ستاد بازسازی خوابگاههای دانشگاه تهران در دفتر مدیریت خوابگاهها با حضور معاون اداری و مالی خوابگاهها، معاون دانشجویی خوابگاهها، معاون فرهنگی و اجتماعی خوابگاهها، مسئول حراست خوابگاهها، رئیس اداره خوابگاههای دختران و اعضای شورای صنفی دانشجویان خوابگاهها تشکیل جلسه داده بود.

    نظرات